Podpisano umowę na budowę drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz.

Podpisano umowę na budowę drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz.

Przedstawiciele Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz spółki INTOP Warszawa podpisali umowę na budowę drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. Wartość inwestycji to 142,46 mln zł brutto.

– To bardzo ważny dla jednej z naszych spółek kolejowych – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa Mazowieckiego.

Marszałek przypomniał, że w ostatnim czasie przewoźnik wymienił niemal cały tabor wykorzystując środki unijne a także fundusze szwajcarskie.

– Budowa drugiego toru pozwoli być jeszcze bardzo punktualnym przewoźnikiem – powiedział Michał Panfil, prezes Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Prezes WKD dodał, że spółka ma daleki plan strategiczny wpisujący się w cele województwa.

– Zaplanowaliśmy, że gdy wybudujemy drugi tor to potrzebny będzie nowy tabor. Potrzebujemy dwa-trzy pojazdy aby uruchamiać dodatkowe połączenia  dodał Panfil.

Edward Głaz, prezes INTOP Warszawa na wstępnie podziękował za zaufanie.

– Zdaje sobie sprawę, że przed nami trudne wyzwanie i krótki okres realizacji. Walczyliśmy z firmami o kapitale zagranicznym ale mimo wszystko jesteśmy firma o kapitale polskim – powiedział Głaz.

Prezes INTOP Warszawa dodał, że dzięki takim kontraktom rozwija się województwo ale rozwija się także spółka.

– Chciałbym w przyszłym tygodniu wbić pierwszą łopatę i jak najszybciej zabrać się za prac – podkreślił Edward Głaz

Poinformował, że nowy tor ma być wybudowany do końca I kw 2023 r. aby później zając się remontem starego toru.

– Jeszcze raz dziękuje za zaufanie i postaramy się tego zaufania nie zawieść i zrealizować zadanie w terminie – podsumował Edward Głaz, prezes INTOP Warszawa

W ogłoszonym w sierpniu 2021 r. postępowaniu zgłosiło się 14 wykonawców z ofertami na kwoty od 172,15 mln zł do 279,18 mln zł. Wtedy okazało się, że wszystkie propozycje znacząco przekraczają zaplanowany budżet w wysokości 99,6 mln zł. Pod koniec stycznia 2022 r. przeprowadzono jednak aukcję elektroniczną, która pozwoliła wybrać wykonawcę.

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, za najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez INTOP Warszawa w kwocie 142,46 mln zł. Zastrzeżenia co do wyników przetargu ma spółka ZUE, która złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Ostatecznie, KIO oddaliła odwołanie co pozwoliło skierować dokumentację postępowania do obligatoryjnej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. WKD rozpoczęła także kompletowanie dokumentacji dla celów przygotowania do zawarcia umowy z wykonawcą.

Prace mają zostać zakończone do końca 2023 r.