WKD wybrała wykonawcę budowy drugiego toru

WKD wybrała wykonawcę budowy drugiego toru

Warszawska Kolej Dojazdowa rozstrzygnęła postępowanie na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

12 listopada 2021 r. spółka otworzyła oferty w przetargu. Zainteresowanych było 14 wykonawców z ofertami na kwoty od 172,15 mln zł do 279,18 mln zł. Wtedy okazało się, że wszystkie propozycje znacząco przekraczają zaplanowany budżet w wysokości 99,6 mln zł. Pod koniec stycznia 2022 r. przeprowadzono jednak aukcję elektroniczną, która pozwoliła wybrać wykonawcę.

Na początku lutego Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej poinformował, że budowa drugiego toru może ruszyć od koniec kwietnia.

– Budżet udało się dopiąć, teraz pozostały tylko formalności. Utrudnienia potrwają blisko 2 lata. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany tor z Podkowy Zachodniej do Grodziska (ok. 6 m-cy), następnie po jego zakończeniu i możliwości przełączenia ruchu istniejącego toru na nowy tor, nastąpi kompleksowa naprawa istniejącego toru (6 m-cy). Natomiast remont toru z Podkowy Głównej do Podkowy Zachodniej wraz z przebudową obiektów inżynieryjnych planowany jest na 12 m-cy. Wtedy też zaplanowane jest przesunięcie przystanku, tak aby poprawić bezpieczeństwo na przejeździe. Na czas budowy konieczne jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. I tak, na terenie Podkowy przewidziane są przystanki dla zastępczej komunikacji: na ulicy Lotniczej, w obrębie skrzyżowania Kwiatowa/Parkowa oraz w rejonie przejazdu Zachodnia/Parkowa. Drugi tor to częstsze kursowanie pociągów, zwiększona przepustowość i łatwiejszy dojazd dla mieszkańców – poinformował Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu za  najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez INTOP Warszawa w kwocie 142,46 mln zł. Oferta warszawskiej spółki otrzymała 100 punktów przy zastosowaniu dwóch kryteriów oceny oferty (85 pkt- cena, 15 pkt termin realizacji). Przypomnijmy że początkowo INTOP Warszawa złożył ofertę w wysokości 180,66 mln zł brutto deklarując wykonanie prac w terminie 20 miesięcy.

Zakres prac obejmuje on m.in. rozbudowę linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska poprzez dobudowę drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana nawierzchni toru istniejącego.

Przebudowane zostaną również perony na przystankach Podkowa Leśna Zachodnia, Kazimierówka, Brzózki, Grodzisk Mazowiecki Okrężna, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, oraz na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.