KIO oddaliła odwołanie ZUE ws. przetargu WKD

KIO oddaliła odwołanie ZUE ws. przetargu WKD

Podczas dzisiejszej (11 kwietnia 2022 r. ) rozprawy Krajowa Izba Odwoławcza w całości oddaliła odwołanie spółki ZUE od wyniku postępowania na budowę drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz.

– Aktualnie oczekujemy na szczegółowe uzasadnienie wyroku, a jednocześnie kierujemy dokumentację postępowania do obligatoryjnej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – poinformował Kolejowy Portal” Krzysztof Kulesza, rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Jak dodał nasz rozmówca spółka rozpoczyna kompletowanie dokumentacji dla celów przygotowania do zawarcia umowy z wykonawcą.

Przypomnijmy, że we wtorek 8 marca 2022 r. Warszawska Kolej Dojazdowa zawiadomiła, że w wyniku badania i ceny ofert złożonych w postępowaniu, za najkorzystniejsza uznano złożoną przez INTOP Warszawa. Odwołanie ZUE S.A. dotyczyło niewystarczającego w ocenie odwołującego spełniania przez Wykonawcę jednego z warunków udziału w postępowaniu.