ZUE odwołało się do KIO ws. przetargu WKD

ZUE odwołało się do KIO ws. przetargu WKD

Choć miesiąc temu WKD poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym budowy drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz., to umowa nadal nie została podpisana. Zastrzeżenia co do wyników przetargu ma spółka ZUE, która złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

We wtorek 8 marca 2022 r. Warszawska Kolej Dojazdowa zawiadomiła, że w wyniku badania i ceny ofert złożonych w postępowaniu, za najkorzystniejsza uznano złożoną przez INTOP Warszawa.

Krzysztof Kulesza rzecznik prasowy przewoźnika poinformował, że odwołanie ZUE S.A. od wyniku postępowania dotyczyło niewystarczającego w ocenie odwołującego spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jednego z warunków udziału w postępowaniu.

– Rozprawa, która odbyła się we wtorek 5 kwietnia była pierwszą rozpatrywaną przez KIO od momentu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. Ogłoszenie orzeczenia KIO zostało zaplanowane na poniedziałek 11 kwietnia 2022 r. – tłumaczy Kulesza

Jak dodane nasz rozmówca, zawarcie umowy z wybranym wykonawcą jest planowane niezwłocznie po zakończeniu procedury postępowania o udzielenie zamówienia łącznie z zakończeniem wszelkich postępowań odwoławczych przed KIO oraz po przeprowadzeniu obligatoryjnej kontroli postępowania przez Prezesa UZP.

– W sytuacji korzystnego dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej orzeczenia KIO zawarcie umowy jest planowane przed upływem miesiąca kwietnia 2022 roku – zaznaczył rzecznik prasowy spółki.

Przypomnijmy, że początkowo na sfinansowanie zamówienia WKD przeznaczyła 99,548 mln zł brutto a 14 wykonawców złożyło oferty na kwoty od 172,15 mln zł brutto do 279,18 mln zł brutto. Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej INTOP Warszawa zmniejszył swoje oczekiwania z 180,663 mln zł brutto do 142,46 mln zł brutto. Dodajmy, że pierwsza oferta ZUE opiewała na kwotę 190,755 mln zł brutto a po aukcji 143,4 mln zł brutto.

Obu wykonawców zadeklarowało wykonanie prac w ciągu 20 miesięcy.