PKP PLK o koniecznych pracach na linii otwockiej

PKP PLK o koniecznych pracach na linii otwockiej

Od 2 grudnia 2023 r. wykonawca prac na linii otwockiej rozpocznie budowę połączenia torów linii 7 i 506. To kluczowe zadanie, które umożliwi sprawne przejazdy po czterech torach od grudniowej korekty. Zaplanowane prace wymagają zmian w organizacji ruchu pociągów. 

Od 2 do 9 grudnia br. zaplanowano połączenie nowych torów linii kolejowej numer 7 z torami zmodernizowanej już linii 506. Kolejno wykonawca ułoży nowe rozjazdy. W robotach wykorzystane zostaną specjalistyczne dźwigi, podbijarka torowa i profilarka torowa oraz pociąg sieciowy. Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawer (docelowo do samego Otwocka) umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Prace wymagają wprowadzenia zmian w organizacji ruchu pociągów, które zostały uzgodnione z przewoźnikami. Od 2 do 9 grudnia wstrzymany zostanie ruch pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Radość. Za pociągi zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza od Warszawa Stadion do Falenicy.

Od 10 grudnia pasażerowie skorzystają także z nowego przystanku Warszawa Grochów, tuż przy szpitalu na ul. Szaserów w Warszawie. Oddane zostaną do użytku także przystanki Warszawa Gocławek, Warszawa Olszynka Grochowska oraz stacji Warszawa Wawer. Na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer będą kursowały 144 pociągi regionalne. Czas przejazdu z Warszawy Wawer do Warszawy Śródmieście to ok. 19 minut, a z nowego przystanku Warszawa Grochów ok. 12 min. Z końcem roku po zakończeniu kolejnych prac, pociągi dalekobieżne wjadą na nowe tory linii 506.

Zakończenie prac zasadniczych na linii otwockiej zaplanowano do końca 2023 r. Następnie zlikwidowany zostanie peron tymczasowy Warszawa Wawer i stary peron Warszawa Gocławek. W ich miejsce ułożony zostanie nowy tor i zawieszona sieć trakcyjna. Prowadzone będą prace wykończeniowe na nowych przystankach, m.in. związane z budową wiat przystankowych, nawierzchnią peronową oraz dojściami.

W 2024 r. kontynuowane będą prace związane m.in. z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wykończeniem i zadaszeniem 6 przejść podziemnych dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, przy ul. Goździków i ul. Korkowej; przy ul. Edisona i ul Skrzyneckiego (pod wiaduktem ul. Płowieckiej), pomiędzy ulicami IV Poprzeczna a V Poprzeczna, na stacji Warszawa Wawer. Przejścia pod torami zostaną udostępnione pasażerom w 2024 r. Do zakończenia prac, pasażerowie skorzystają z przejść w poziomie szyn. Ponadto prowadzone będą prace w zakresie układów drogowych i docelowych ciągów komunikacyjnych.

W 2024 planowane jest też uruchomienie dodatkowych nowych przejść do rezerwatu Olszynka Grochowska oraz zabudowa nowej kładki na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska.