Nowe zasady rejestracji pojazdów kolejowych

Nowe zasady rejestracji pojazdów kolejowych

Od momentu wdrożenia w pełni funkcjonującego europejskiego rejestru pojazdów (EVR), cały proces rejestracji pojazdów kolejowych w Polsce będzie odbywał się w nowym rejestrze. Pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego weryfikują już środowisko testowe aby sprawdzić funkcje aplikacji i zapoznać się z narzędziem. Do testów zachęcamy też przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku kolejowym.

Zgodnie z dyrektywą 2016/797[1], termin wdrożenia EVR został określony na 16 czerwca 2021 r. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej udostępniła środowisko testowe rejestru, jednak aby możliwe było prowadzenie pełnej rejestracji w środowisku produkcyjnym EVR, musi być potwierdzona stabilność samego rejestru i baz danych. Obecnie Agencja nie potwierdziła tego dla żadnego państwa członkowskiego. W związku z tym, gdy  do 16 czerwca 2021 r. nie będzie możliwe przejście do środowiska produkcyjnego EVR, rejestracja pojazdów kolejowych będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach. W razie zmiany terminu, informacja pojawi się na stronie internetowej UTK.

Po migracji do EVR, Prezes UTK nadal będzie pełnił rolę jednostki rejestrującej w Polsce z tą różnicą, że cały proces od złożenia wniosku do potwierdzenia rejestracji lub zmian, będzie odbywał się w jednej aplikacji EVR. Ma to przede wszystkim usprawnić i ujednolicić proces rejestracji pojazdów kolejowych eksploatowanych na terytorium UE.

W ramach EVR dostępne będą następujące funkcje:

  • Funkcja tworzenia użytkowników i administracji, która obejmuje zarządzanie kontami użytkowników centralnie przez odpowiednią jednostkę rejestrującą.
  • Funkcja administrowania danymi celem zapewnienia, że dane referencyjne (ograniczenia kodowane, dane organizacji), są centralnie przechowywane.
  • Funkcje wnioskowania, rejestracji i przechowywania danych, która służy do składania wniosków o rejestrację, zmianę danych i wycofanie pojazdów. Używać standardowego formularza elektronicznego (z dodaniem dodatkowych pól dla każdego konkretnego państwa członkowskiego) dla wszystkich aplikacji w celu tworzenia nowych rejestracji lub aktualizowania istniejących rejestracji. Wnioski i dane rejestracyjne będą przechowywane centralnie w ERA.
  • Funkcja wyszukiwania i przeglądania danych pozwalająca, aby wszystkie dane zawarte rejestrze danego państwa członkowskiego mogły być przeszukiwane przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia dostępu. Zapewni to podobną funkcjonalność, jaka jest obecnie dostępna w ECVVR.

Aby sprawnie rozpocząć pracę w nowym środowisku ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony miały odpowiednią wiedzę i znajomość rejestru EVR. Dlatego już dziś zachęcamy  do przesyłania zgłoszeń o utworzenie konta użytkownika w EVR. Aktualnie dostępna jest wersja testowa EVR do weryfikacji poprawności działania i stabilności aplikacji. Rekomendujemy jednak, aby zapoznać się z rejestrem od strony składania wniosku i wymaganych informacji nawet bez przesyłania projektu wniosku przez EVR.