PKP IC chce poznać cenę za dostawę dwunapędowych zespołów trakcyjnych

PKP IC chce poznać cenę za dostawę dwunapędowych zespołów trakcyjnych

PKP Intercity podobnie jak w przypadku innych dużych inwestycji ogłosiło zapytanie o informację (RFI) w zakresie dostawy 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi pociągów pasażerskich  przewoźnika.

Przewoźnik oczekuje udzielenia informacji w zakresie cen jednostkowych za jeden pojazd oraz całkowitej wartości zamówienia na dostawę 35 nowych normalnotorowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych, a także terminów realizacji dla pierwszego pojazdu.

PKP Intercity chce pozyskać pojazdy czteroczłonowe zasilane z sieci trakcyjnej napięciem 3kV DC dla v=160 km/h. Jako drugie źródło zasilania spółka bierze pod uwagę trzy możliwości.  

  • zasilanie z power-packów z silnikami spalinowymi  z możliwością zmiany w ciągu 5 lat od odbioru ostatniego pojazdu na zasilanie wodorem lub gazem ziemnymdla v≥120 km/h;
  • zasilanie napędu z wielkopojemnościowych baterii akumulatorów dla v≥120 km/h
  • zasilanie napędu ogniw wodorowych, dla v≥120 km/h;

Przy czym udzielona informacja powinna zawierać funkcjonalność zasilania  z sieci trakcyjnej oraz co najmniej jedną funkcjonalność alternatywnych.

Jak tłumaczy PKP Intercity pojazdy będą przeznaczone do obsługi pociągów pasażerskich na liniach krajowych zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych w ruchu dalekobieżnym.

Konfiguracja wnętrza powinna odpowiadać standardowi kategorii pociągów IC m.in. w zakresie liczby miejsc siedzących, jakości i układu foteli, ilość toalet.

Pojazdy powinny być dostosowane do obsługi pasażerów PRM w tym wyposażone w rampy lub windy zapewniające wygodne przemieszczanie się podróżnych na wózkach inwalidzkich pomiędzy pojazdem a peronami o wysokościach od 300 do 760 mm.

Pojazdy powinny być wyposażone w miejsca do przewozu rowerów oraz wyposażone w maszyny vendingowe do bezobsługowej sprzedaży ustalonych produktów spożywczych.

Przewoźnik planuje utrzymanie pojazdów dla czynności utrzymania poziomów od P1 do P3 w modelu 50/50. Wykonawca od początku świadczenia usług utrzymania zaangażuje pracowników Zamawiającego bezpośrednio w wykonywaną pracę przy utrzymaniu Pojazdów według modelu: 50% pracowników wykonawcy oraz 50% pracowników zamawiającego.

Wymagany okres świadczenia usług utrzymania przez Wykonawcę to okres do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniego pojazdu , jednak nie krócej niż 60 miesięcy liczonych od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy każdego z pojazdów.

Przypomnijmy, że zakup zakup 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych to  jeden z projektów, które PKP Intercity planuje zrealizować do 2023 r.