PKP S.A. z ofertami na przebudowę dworca Pilawa [WIZUALIZACJE]

PKP S.A. z ofertami na przebudowę dworca Pilawa [WIZUALIZACJE]

PKP S.A. otworzyły oferty w postępowaniu na przebudowę dworca kolejowego Pilawa. Wpłynęło pięć ofert.

Na sfinansowanie zamówienia kolejowa spółka zamierza przeznaczyć kwotę 8 414 907,55 zł brutto.

Oferty złożyli

  • Firma Budowlana Anna –Bud – 10 897 372,51 zł brutto.
  • Konsorcjum firm TWD-BUD Toczyłowski, WIMAKS HIŃCZA – 12 186 458 zł brutto.
  • HELI FACTOR – 8 705 571 zł brutto.
  • INTER-PROFIL – 14 394 497,55 zł brutto.
  • A-Projekt – 12 481 087,98 zł brutto.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności budynku dworca poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zakłada się również zwiększenie dostępności do dworca dla osób niepełnosprawnych, z wózkami z dziećmi oraz z bagażem, poprawę warunków obsługi i odprawy podróżnych oraz osób pracujących w budynku poprzez zaprojektowanie nowego systemu informacji pasażerskiej, poprawę estetyki dworca oraz terenu wokół poprawę bezpieczeństwa użytkowania i przebywania na dworcu.

Budynek po przebudowie będzie pełnił funkcje obsługi podróżnych, funkcje komercyjne oraz funkcje obsługi PKP Cargo. Układ wewnętrzny budynku zostanie dopasowany do nowego sposobu użytkowania na bazie istniejącej konstrukcji. W zakres projektu wchodzi m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa sanitariatów dla podróżnych oraz poprawa bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca poprzez montaż instalacji monitoringu oraz wymianę sieci elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i odgromowej.

Na poziomie parteru, w przestrzeni dla obsługi podróżnych  zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni, kasy biletowe wraz z zapleczem dla pracowników, dwie toalety: damska i męska – obie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie rodzica z dodatkowym pomieszczeniem z umywalką i przewijakiem

Na parterze w głównej części budynku zaprojektowano pomieszczenie najemcy w standardzie deweloperskim

Przedmiot umowy powinien zostać zrealizowany w terminie do 64 tygodni.