Od grudnia pojedziemy bezpośrednio na trasie Braniewo – Chorzele

Od grudnia pojedziemy bezpośrednio na trasie Braniewo – Chorzele

Województwo warmińsko-mazurskie planuje od 10 grudnia 2023 roku uruchomienie nowych połączeń kolejowych. Rozszerzona oferta przewozowa zapewni pasażerom m.in. bezpośrednie połączenie między północną a południową częścią regionu na trasie Braniewo – Chorzele.

Połączenia kolejowe do Braniewa wracają po blisko 4 latach. Przed rewitalizacją linii kursowało 6 pociągów w dobie. Od grudnia 2023 roku, dzięki dodatkowym środkom finansowym samorządu województwa, liczba pociągów zostanie zwiększona do 10 w dobie.

Po ponad 20 latach zostanie przywrócony ruch pasażerski na trasie do Chorzel, gdzie planowane jest uruchomienie 8 pociągów w dobie. Podróżni zyskają nowe połączenie kolejowe między województwem warmińsko – mazurskim a mazowieckim.

Tym samym województwo warmińsko-mazurskie jako organizator kolejowych przewozów pasażerskich planuje zwiększenie rocznej pracy eksploatacyjnej realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o 305 000,00 pockm, co będzie miało bezpośredni wpływ na podniesienie jakości oferty przewozowej oraz zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego w regionie Warmii i Mazur.

Przypomnijmy, że w niedzielę 11 czerwca, po 22 latach pociągi ponownie pojechały z Ostrołęki do Chorzel.