Opóźnia się dostawa wielosystemowych Griffinów

Opóźnia się dostawa wielosystemowych Griffinów

Pod koniec października 2021 r. PKP Intercity podpisało z Newagiem umowę na dostawę 10 wielosystemowych lokomotyw o prędkości maksymalnej 200 km/h. Znany z terminowych dostaw producent, w tym przypadku ma jednak opóźnienie.

Zgodnie z podpisaną 22 października 2021 r. umową, Newag jest zobowiązany do dostarczania wszystkich lokomotyw w terminie do 42 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu miała nastąpić w ciągu 18 miesięcy. Termin ten minął pod koniec kwietnia 2023 r. Skąd wiec to opóźnienia?

Opóźnienie wynika z przyczyn nie leżących po stronie Newag, a związanych ze zmianą niemieckich wymagań normatywnych dotyczących układu hamulcowego – tłumaczy Łukasz Mikołajczyk, rzecznik prasowy Newagu.

Przedstawiciel producenta dodał, że PKP Intercity zostało poinformowane o tej przedmiotowej zmianie i jej wpływie na terminy dostaw lokomotyw.

Aktualnie pierwsze dwie lokomotywy E4MSUa przechodzą badania homologacyjne. Po ich zakończeniu zostaną dostarczone do PKP Intercity.

Warto wspomnieć, że w ramach pierwszego przetargu PKP Intercity skorzystało z prawa opcji i zamówiło kolejne 5 pojazdów.

Natomiast już w środę, 10 stycznia, PKP Intercity i Newag podpiszą umowę na dostawę 63 lokomotyw wielosystemowych, w ramach której przewoźnik może dodatkowo zamówić do 32 pojazdów.

Przypomnijmy, że Newag ma także podpisane z narodowym przewoźnikiem umowy na dostawę łącznie 66 lokomotywy jednosystemowych (20 + 46).