Na zimowe utrzymanie sieci kolejowej w 2021 r. PLK zaplanowała 65 mln zł

Na zimowe utrzymanie sieci kolejowej w 2021 r. PLK zaplanowała 65 mln zł

W latach 2017 – 2020 wydatki związane z przygotowaniem PKP PLK do pracy w warunkach zimowych oraz prowadzeniem prac zimowego utrzymania linii kolejowych wyniosły ponad 251 mln zł netto. Jak poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury w planie wydatków na 2021 rok zarządca infrastruktury zabezpieczył kwotę 65 mln zł netto.

W związku z paraliżem w ruchu kolejowym i wielogodzinnych opóźnianych pociągów w połowie stycznia 2021 r., posłanka Paulina Matysiak wystosowała zapytanie do ministra infrastruktury w sprawie zimowego utrzymania sieci kolejowej w Polsce. Posłanka zapytała o budżet jaki przeznacza PKP PLK na zimowe utrzymanie sieci kolejowej a także jakie działania podejmuje PKP Intercity celem utrzymania sprawności taboru w okresie zimowym. Pani poseł Paulina Matysiak zapytała również z czego wynikały wielogodzinne opóźnienia pociągów PKP Intercity w dniach 17-18.01.2021 r.

W odpowiedzi na zapytanie Pani poseł Pauliny Matysiak, wiceminister infrastruktury poinformował, że PKP Intercity przygotowuje się corocznie do okresu zimowego poprzez  przedsezonowy przegląd układów ogrzewania, a także przeglądy hamulców, drzwi i stopni, na które warunki zimowe mogą mieć największy wpływ. Ponadto w ramach działań prewencyjnych przewoźnik wdrożył i z powodzeniem stosuje stanowisko do glikolowania pojazdów.

– Przedmiotowy zabieg  polega na naniesieniu na podwozie pojazdu preparatu z glikolu, który zapobiega osadzaniu się śniegu i lodu przez kilka do kilkunastu godzin od aplikacji. W przypadku wystąpienia w eksploatacji oblodzenia wagonu, lokomotywy lub elektrycznego zespołu trakcyjnego, które powoduje niesprawność podstawowych podzespołów pojazdu, pojazd taki jest kierowany na odmrażanie do ogrzewanej hali warsztatowej. Pojazd w trakcie odmrażania pozostaje wyłączony z eksploatacji, a przez to zmniejsza liczbę czynnych pojazdów w ruchu, co w niekorzystnych przypadkach może prowadzić do generowania zakłóceń w ruchu kolejowym – wyjaśnia Andrzej Bittel.

Jak przypomniał minister w dniach 17.01.2021 –18.01.2021 r. panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne, które powodowały wzmożoną awaryjność elementów infrastruktury kolejowej oraz taboru.

– Największe problemy w omawianym okresie powodowane były przez rozjazdy blokujące się w wyniku nawiewania i gromadzenia się śniegu w kanałach podzamknięciowych, przepalone lub zerwane przez przejeżdżający tabor oblodzone lub oszronione przewody sieci trakcyjnej a także  uszkodzenia urządzeń sterowania ruchem kolejowym zabudowanych w torze oraz blokowanie rozjazdów kolejowych przez bryły lodu odpadające z przejeżdżającego taboru kolejowego – wymienia minister odpowiedzialny za kolej.

Lokalizacje, w których dochodziło do generowania największych opóźnień, to Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny, Katowice, Olsztyn i Gdynia. Przyczynami opóźnień były również przejścia składów pociągów przyjeżdżających z opóźnieniami do stacji docelowych.

– Głównymi przyczynami opóźnienia pociągu1611 relacji Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny były defekt lokomotywy w stacji Szeligi, pęknięta szyna w stacji Warszawa Centralna oraz przerwy w dostawach energii Oława- Wrocław Główny – dodaje Bittel

Zdaniem wiceministra infrastruktury, PLK do każdego sezonu zimowego przygotowuje się z dużą starannością.

– Niemożliwe jest jednak pełne zabezpieczenie infrastruktury kolejowej przed oddziaływaniem trudnych warunków atmosferycznych. PKP PLK prowadzi działania mające na celu łagodzenie skutków niekorzystnej aury – informuje Andrzej Bittel.

Andrzej Bittel poinformował, że PKP PLK wydała Zakładom Linii Kolejowych dyspozycje przeprowadzenia analizy możliwości zabudowy płyt grzewczych, które wytapiałyby śnieg nawiewany w zamknięcia, ze szczególnym uwzględnieniem linii, na których dopuszczalna prędkość pociągów jest większa bądź równa 160 km/h. Zarządca infrastruktury zwrócił również uwagę przewoźnikom na wymóg jazdy jednocześnie na wszystkich pantografach w celu uniknięcia przypadków przepalenia przewodów w sytuacji oszronienia/oblodzenia sieci trakcyjnej.

Minister napisał w odpowiedzi na zapytanie poseł Pauliny Matysiak, że PKP Intercity realizuje obecnie strategię inwestycyjną, mającą na celu zmodernizowanie i zwiększenie liczby obiektów kubaturowych, które w porze zimowej mogą służyć do odmrażania pojazdów kolejowych, na których osadziła się powłoka lodowa.

–  Przedmiotowe działania w latach przyszłych przełożą się na intensyfikację zabiegów odmrażania, co pozwoli zwiększyć liczbę czynnych pojazdów w porze zimowej – zakończył minister Bittel