PKP LHS podsumowała przewozy intermodalne w 2020 r. między Chinami a Polska

PKP LHS podsumowała przewozy intermodalne w 2020 r. między Chinami a Polska

W 2020 r. na nowej trasie z Chin do Sławkowa, PKP LHS uruchomiła 40 pociągów, przewożąc łącznie 3 060 TEU. Dzięki termu spółka odnotowała 92% wzrost w transporcie intermodalnym. PKP LHS nie zapomina również o inwestycjach.

Brak konieczności przeładunku na granicy oraz dedykowana do transportu towarowego linia szerokotorowa umożliwiają osiągnięcie rekordowej prędkości przejazdu: ok. 12 dni z Xi’an do Euroterminala Sławków. W grudniu 2020 r. uruchomione zostało kolejne połączenie z Chongqing. 

– Nasze wieloletnie starania dywersyfikacji przewozów przynoszą teraz owoce. Coraz więcej operatorów logistycznych korzysta z trasy szerokotorowej, która umożliwia przeładunek w przemysłowym sercu Polski. Pozwala to transportować towary w rekordowym czasie. Na naszą korzyść przemawiają również rosnące stawki frachtu morskiego na trasach z Azji. Przewidujemy, że udział tego segmentu będzie sukcesywnie wzrastał, ze względu na poszukiwanie przez gestorów ładunków szybkich i pewnych tras – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Do otwartego w styczniu 2020 r. połączenia z Xi’an w środkowych Chinach dołączył pociąg z miasta Chongqing, położonego blisko 800 km dalej na południe. Oprócz trasy przez Rosję i Ukrainę (stacja graniczna Suzemka), PKP LHS, we współpracy z partnerami uruchomiła również nową trasę do stacji Sławków LHS przez Białoruś (przejście graniczne Goryn – Udrytsk). 

Pierwszy pociąg szerokim torem, który trasę od chińskiej granicy pokonał bez przeładunku, wykorzystując kolejowe przejście graniczne w Hrubieszowie i szerokotorową linię PKP LHS do Sławkowa dotarł 7 stycznia 2020 r. Trasę 9477 km pokonał w 12 dni.

Pomimo pandemii PKP LHS kontynuuje proces inwestycyjny, którego wartość na lata 2018-2025 wyniesie ponad 800 mln zł. Obecnie trwają prace nad rozbudową stacji granicznej Hrubieszów LHS wraz z przebudową hali, budową mijanki i placu przeładunkowego Zamość Majdan oraz projekty związane z automatyzacją ruchu na odcinkach linii szerokotorowej Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Biłgoraj, LCS Wola Baranowska oraz LCS Sędzisów.