Posłanka Matysiak pyta ministerstwo o przyczyny wielogodzinnych opóźnień pociągów

Posłanka Matysiak pyta ministerstwo o przyczyny wielogodzinnych opóźnień pociągów

Po ubiegło tygodniowym paraliżu w ruchu kolejowym i wielogodzinnych opóźnianych pociągów, posłanka Paulina Matysiak, przewodnicząca Parlamentarny Zespół ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym wystosowała zapytanie do ministra infrastruktury w sprawie zimowego utrzymania sieci kolejowej w Polsce.

W niedzielę i poniedziałek, 17-18 stycznia 2021 r. przez Polskę przeszła fala mrozów. Wpłynęło to znacząco na kursowanie pociągów, zwłaszcza dalekobieżnych na sieci kolejowej w Polsce.

Według danych PKP PLK w poniedziałek, 18 stycznia odwołanych było 262 pociągi. Punktualność pociągów, które dojechały do końca swojej trasy wyniosła 60% a punktualność pociągów wyruszających w trasę wyniosła 75%.

Dla przykładu EIP 4509 relacji Gliwice – Gdynia Gł. miał ponad 420 min opóźnienia,  IC 1611 relacji Warszawa Wschodnia-Wrocław Główny – 412 minut. Ponad 300 min opóźnienia miał EIP 3506 relacji Rzeszów Gł. – Gdynia Gł. a 265 min pociąg EIP 4506 relacji Bielsko-Biała Gł. – Gdynia Gł.

Ponieważ sytuacja ta powtarza się każdej zimy posłanka postanowiła zapytać Ministra Adamczyka m.in.: jaki budżet przeznacza PKP PLK na zimowe utrzymanie sieci kolejowej, jak ten budżet kształtował się w latach minionych, jakie działania podejmuje podległa ministerstwu spółka PKP Intercity celem utrzymania sprawności taboru w okresie zimowym. Posłanka Paulina Matysiak zapytała również z czego wynikały wielogodzinne opóźnienia pociągów PKP Intercity w dniach 17-18.01.2021 r. oraz jakie działania podjęto by w przyszłości uniknąć takiego paraliżu jaki miał miejsce w ostatnim czasie.