PKP Cargo złoży ofertę dla wojska na przewozy kolejowe

PKP Cargo złoży ofertę dla wojska na przewozy kolejowe

Zarząd  PKP Cargo poinformował o podjęciu uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym przez „2 Regionalną Bazę Logistyczną” z siedzibą w Warszawie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający zaprosił przewoźnika do złożenia oferty w aktualnym postępowaniu, w którym wydłużył przewidywany czas obowiązywania umowy ramowej do 7 lat. Wykonanie usługi transportu kolejowego następować miałoby na podstawie zawartych przez PKP Cargo umów realizacyjnych.

Przedmiotem obecnego postępowania nadal jest świadczenie usług transportu kolejowego na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z podziałem na 2 części. Zadanie nr 1 – transport krajowy, zadanie nr 2 – transport międzynarodowy.