Kujawsko-pomorskie przesuwa o rok wybór operatorów regionalnych przewozów pasażerskich

Kujawsko-pomorskie przesuwa o rok wybór operatorów regionalnych przewozów pasażerskich

Dziś w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pojawiła się informacja, o kolejnej zmianie terminu otwarcia ofert w postępowaniu na wybór operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Wiemy już, że wybrani operatorzy będą świadczyli usługi dopiero od 11 grudnia 2022 roku.

Ogłaszając w połowie września 2021 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które miało  wyłonić operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w regionie, Urząd  chciał otworzyć nowy rozdział w budowaniu oferty w pasażerskich przewozach szynowych w województwie kujawsko-pomorskim.

– Zakładamy, że wybrany model podziału zamówienia – z dziesięcioma szczegółowo opisanymi pakietami – sprawi, iż samorządowe władze województwa będą mogły zagwarantować mieszkańcom siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym i jednocześnie zachęcić nowych przewoźników do udziału w tym postepowaniu – poinformował Olgierd Sobkowiak naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim i jednocześnie przewodniczącego komisji przetargowej.

Urząd Zakładał, iż innowacyjne rozwiązania uda się wdrożyć od najbliższego rozkładu jazdy, tzn. od 12 grudnia 2021 roku.

– Jednakże okazało się, że rynek przewoźników kolejowych potrzebuje więcej czasu, aby przygotować się do proponowanych przez nas rozwiązań, co potwierdziło złożonymi w toku tego postepowania odwołaniami i około 200 zapytaniami – dodaje Sobkowiak

Jak dodaje przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, obecnie przygotowywane są odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w toku postępowania, toczy się też postępowanie w KIO.

– Sprawia to, że rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania w wyznaczonym terminie oraz zawarcie umowy na uruchomienie przewozów pasażerskich już od 12 grudnia 2021 roku, byłoby trudne lub niemożliwe – zaznacza.

Dlatego, mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, samorząd województwa zdecydował się kontynuować wszczęte postępowanie, przesuwając jednocześnie początek realizacji usług przewozowych objętych przetargiem od 11 grudnia 2022 roku, towarzyszy temu również przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30 listopada.

– Zapewni to przewoźnikom niezbędny czas na przygotowanie ofert, a zwycięzcy lub zwycięzcom postępowania zagwarantuje odpowiedni okres na uruchomienie przewozów na nowych, wynikających z przedmiotowego postępowania, zasadach – tłumaczy decyzję naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Urząd Marszałkowski Wójeództwa Kujawsko-pomorskiego rozpoczął już procedurę związaną z powierzeniem pasażerskich połączeń kolejowych w Kujawsko-Pomorskiem na kolejny rok dotychczasowym przewoźnikom.

– Powierzenie to obowiązywać będzie od 12 grudnia 2021. Od tygodnia prowadzimy negocjacje z dwoma przewoźnikami, obecnie obsługującymi połączenia w regionie, czyli z Arrivą oraz z Polregio – informuje Olgierd Sobkowiak naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim i jednocześnie przewodniczącego komisji przetargowej.