Konsorcjum Pesa oraz Newag nie wyprodukuje składów push-pull dla PKP Intercity

Konsorcjum Pesa oraz Newag nie wyprodukuje składów push-pull dla PKP Intercity

Konsorcjum polskich producentów Pesy z Bydgoszczy i Newagu nie czekało z decyzją PKP Intercity i postanowiło nie przedłużać ważności oferty na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczenie usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

Na sfinansowanie zamówienia PKP Intercity przeznaczyło 6 654 160 272 zł brutto, a polskie konsorcjum oczekiwało 8 533 682 436 zł brutto. Termin związania ofertą wyznaczono na dzień 9 lutego 2024 r. Mimo prośby przewoźnika o wydłużenie postępowania, propozycja ta została została odrzucona.

Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity poinformował, że  spółka podejmuje teraz kroki zmierzające do formalnego unieważnienia postępowania przetargowego.

Głównym powodem unieważnienia było przekroczenie przez konsorcjum Pesa Bydgoszcz oraz Newag zakładanego budżetu o ponad 1,8 mld zł – dodaje Nowak.

Było to drugie postępowanie dotyczące zakupu takich składów. W 2021 roku PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, a rok później zaprosiło producentów biorących w nim udział do złożenia ofert. Na początku 2023 roku złożona została jedna oferta, której wartość przewyższała zakładaną kwotę o 2,4 mld zł brutto, a z tego względu postępowanie zostało unieważnione.

W lipcu 2023 r. zostało ogłoszone drugie postępowanie, którego założenia zostały zmodyfikowane tak, by sprostać oczekiwaniom potencjalnych wykonawców. Jak tłumaczył w rozmowie z „Kolejowym Portalem” Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity, spółka wprowadziła m.in. zaliczkowanie kwoty postępowania, która została także zwiększona. Zdecydowano się również na etapowanie inwestycji, zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

W ramach zamówienia narodowy przewoźnik oczekiwał dostawy 38 wagonów sterowniczych „CAB” oraz 228 wagonów środkowych, w tym: 190 wagonów środkowych „UNI” oraz 38 wagonów środkowych „COMBO”, jak również 45 lokomotyw wielosystemowych przeznaczonych do prowadzenia składów, które zostaną homologowane na terenie Polski i Czech.

Dodajmy, że w połowie grudnia 2023 r. PKP Intercity opublikowało RFI dotyczące dostawy fabrycznie nowych piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w dwóch wariantach. Ogłoszenie miało pomóc PKP Intercity w decyzji. Informacje zwrotne przekazało spółce sześciu producentów, w tym Pesa i Newag.