Piętrowe EZT-y zamiast składów push-pull?

Piętrowe EZT-y zamiast składów push-pull?

PKP Intercity analizuje ofertę złożoną przez konsorcjum Pesa Bydgoszcz oraz Newag w drugim przetargu na dostawę składów push-pull i wielosystemowych lokomotyw. Tomasz Gontarz, wiceprezes przewoźnika, jest zaskoczony wyższą ceną w porównaniu do pierwszego postępowania.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia 2023 r. PKP Intercity ogłosiło drugi przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami. Zamówienie obejmuje dostawę 38 wagonów sterowniczych „CAB” oraz 228 wagonów środkowych, w tym: 190 wagonów środkowych „UNI” oraz 38 wagonów środkowych „COMBO”, jak również 45 lokomotyw wielosystemowych przeznaczonych do prowadzenia składów, które zostaną homologowane na terenie Polski i Czech.

W połowie października spółka poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 6 654 160 272 zł brutto, a jedyną ofertę złożyło konsorcjum Pesa Bydgoszcz oraz Newag, które oczekuje 8 533 682 436 zł brutto za dostawę.

Z zaskoczeniem przyjąłem tę ofertę, która pojawiła się podczas drugiego przetargu. Pomimo spełnienia warunków postulowanych przez wykonawców, jeden z konsorcjantów zdecydowanie zwiększył wartość swojej części zamówienia. Chcemy zapytać tego konsorcjanta, z czego to wynika – powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity, podczas spotkania z dziennikarzami.

Tomasz Gontarz przypomniał, że warunki przetargowe zostały zmodyfikowane na korzyść producentów.

Po pierwsze, wydłużyliśmy czas realizacji. Zamiast do połowy 2026 r., dostawy zaplanowano do końca 2028 r. Po drugie, wprowadziliśmy kwestie zaliczkowania etapów, tak aby producenci nie brali kredytów i nie ponosili kosztów finansowych. Po trzecie, zwiększyliśmy budżet zamówienia – wymienił wiceprezes PKP Intercity.

Wiceszef przewoźnika nie ukrywał, że analizowane są także alternatywne kwestie związane z obsługą dużej liczby pasażerów.

Skoro dostosowanie przetargu pod potrzeby wykonawców zaowocowało tym, że mamy o wiele wyższe ceny, to może należałoby rozważyć kwestię zakupu dwupiętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Takich produktów na rynku europejskim jest mnóstwo, a większa konkurencja sprzyja korzystniejszym ofertom – podsumował Gontarz.

Dodajmy, że w pierwszym postępowaniu do PKP Intercity wpłynęła tylko jedna oferta w kwocie 7 824 714 650,47 zł brutto, złożona przez konsorcjum Pesa Bydgoszcz oraz Newag. Na sfinansowanie zamówienia PKP Intercity zamierza przeznaczyć 5 412 569 736,00 zł brutto.