UTK analizuje zapotrzebowanie na pokładowy ETCS

UTK analizuje zapotrzebowanie na pokładowy ETCS

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął prace nad opracowaniem kompleksowej strategii wdrażania części pokładowej ETCS. Analiza zapotrzebowania rynku kolejowego w Polsce na urządzenia pokładowe ETCS rozpoczęła się od zebrania szczegółowych danych od przewoźników, do których zostały wysłane ankiety. Rzetelne wypełnienie tych ankiet pozwoli określić stan wyposażenia taboru w system ETCS oraz posłuży opracowaniu rekomendacji odnośnie zasad udzielania wsparcia finansowego przewoźnikom.

Na coraz większej liczbie linii kolejowych w Europie instalowany jest system Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS). W Polsce planowane jest wdrożenie go na wszystkich liniach wchodzących w skład sieci bazowej i kompleksowej TEN-T jak również na części pozostałych linii w celu zachowania spójności sieci. W związku z tym niezbędne jest skoordynowanie wdrażania części przytorowej i pokładowej systemu ETCS, zapewniając tym samym pełną korzyść z wdrażania systemu ERTMS w Polsce.

Wdrażanie systemu ETCS to dla branży kolejowej liczne korzyści. Przede wszystkim wzrost przepustowość sieci kolejowej (według UNIFE nawet do 40%), dzięki czemu na tory będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Ujednolicony system sterowania w Europie zmniejszy koszt zakupu i utrzymania taboru, umożliwi dostęp do większego rynku oraz poprawi wydajność operacyjną. Wzrośnie także wartość eksploatowanego taboru, ponieważ nie będzie on ograniczony do jednego, konkretnego kraju. Zautomatyzowanie procesu prowadzenia pociągu zwiększy bezpieczeństwo przewozów, a także poprawi warunki pracy maszynistów. Istotną kwestią jest niezawodność systemu – ETCS jest mniej awaryjny niż aktualnie używane systemy klasy B, co przełoży się na większą punktualność pociągów. Umożliwiona zostanie dalsza cyfryzacja kolei i zwiększenie prędkości eksploatacyjnej – pociągi będą mogły rozwijać prędkości powyżej 160 km/h.

Ankieta trafiła do przewoźników

Wdrożenie systemu ETCS stanowi wyzwanie dla przewoźników kolejowych pod względem finansowym. Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do UTK z prośbą o przeprowadzenie analizy zapotrzebowania rynku kolejowego na urządzenia pokładowe ETCS. Aby zebrać potrzebne informacje do przewoźników kolejowych w Polsce rozesłana została szczegółowa ankieta i kwestionariusz, które pozwolą określić aktualny stan wyposażenia taboru w urządzenia pokładowe ETCS i plany zakupowe na najbliższe lata, z uwzględnieniem potencjalnych intensywności pomocy publicznej a także korzyści związanych z przejściem na nowy system. Termin na przekazanie odpowiedzi upływa 31 marca 2022 r. Zgromadzone dane zostaną następnie przeanalizowane, aby określić skalę wyzwania jakim jest sukcesywne wdrażanie ETCS.

Biorąc pod uwagę koszty związane z wyposażaniem pojazdów w ETCS oraz docelowe wyłączenie systemów klasy B, niezwykle istotne jest przyjęcie kompleksowej strategii wdrażania części pokładowej ETCS. Dane uzyskane od przewoźników pomogą w ustaleniu adekwatnych programów pomocowych, dzięki czemu cały proces będzie szybszy i mniej obciążający finansowo, a branża kolejowa w Polsce pozostanie konkurencyjna na rynku europejskim. Inwestycje w modernizację pojazdów korzystnie wpłyną na stan polskich kolei i perspektywy ich dalszego rozwoju.