Strajk ostrzegawczy w Polregio odłożony w czasie

Strajk ostrzegawczy w Polregio odłożony w czasie

Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w Polregio podjął decyzję o odłożeniu zaplanowanego na 2 marca 2022 r dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w Polregio.

– Atak wojsk rosyjski na Ukrainę i realne zagrożenie wojną w całej Europie wpływa na przewartościowanie priorytetów i spraw, którym należy zająć się w pierwszej kolejności. Wysiłki państwa, samorządów, polskich obywateli a także przewoźników kolejowych koncentrują się obecnie na pomocy dla naszych sąsiadów – czytamy w uchwale Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego.

Decyzja o odłożeniu strajki nie oznacza zaprzestania w walce o podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

– Zarząd Polregio jak i współwłaściciele spółki zmarnowali cenny czas i nie zrobili praktycznie nic w kierunku porozumienia ze związkami zawodowymi. Wręcz przeciwnie można odnieść wrażenie że pochowali się w swoich gabinetach wykorzystując sytuację geopolityczna jako pretekst do kamuflowania nieudolności w zarządzaniu firmą. Dlatego nasze działania jedynie zawieszamy, by w odpowiednim czasie wznowić i kontynuować się ze zdwojoną siłą. Jeśli zajdzie taka potrzeba uruchamiając nie tylko spray ostrzegawczy ale także strajk generalny – informuje Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy.

Związkowcy apelują do pracowników, którzy dowiedli swojej wielkiej siły i determinacji.

– W tym momencie są sprawy ważne i ważniejsze. Strajk nigdy nie był i nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do jego osiągnięcia. Zwracamy się do was o cierpliwość i zapewniamy że między związkowej komisji Strykowie pozostaje w ścisłym kontakt –

Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy  dodaje, że nie rozwiązuje Zakładowych Komitetów Strajkowych

– Prosimy pozostanie w czynności i pełnej gotowości oraz oczekiwanie na dalsze komunikaty w tej sprawy – podsumował komitet strajkowy.

Przypomnijmy, że decyzja o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 2 marca 2022 r. między godziną 6:00 a 8:00 to pokłosie fiaska rozmów pomiędzy stronami sporu zbiorowego w Polregio. Związki zawodowe oczekują wzrostu wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 700 zł w wynagrodzeniu zasadniczym od 1 grudnia 2021 r. Podczas jednego ze tegorocznych spotkań zarząd spółki zaproponował wdrożenie podwyżek od 1 kwietnia 202w roku oraz od 1 listopada 2022 roku wysokości po 200 zł miesięcznie na pracownika.