Koleje Dolnośląskie nie kupią nowych szynobusów

Koleje Dolnośląskie nie kupią nowych szynobusów

Dolnośląski przewoźnik unieważnił przetarg na zakup dwóch nowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Jedyna oferta, która wpłynęła do spółki znacząco przekraczała budżet.

Przedmiotem zamówienia była dostawa dwóch nowych, dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych na rzecz Kolei Dolnośląskich. Zamawiający przewidywał możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie dostawy dodatkowo do 6 sztuk nowych pojazdów.

Kwota jaką Koleje Dolnośląskie zamierzały przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie podstawowym to 27 552 000 zł brutto. Jedyną ofertę w postępowaniu złożyła bydgoska Pesa, która złożyła ofertę w kwocie 42 754 800 zł brutto, tj,. 21 377 400 zł  za jeden pojazd.

Jest to drugie nieudane podejście do zakupu nowych dwuczłonowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Aby przywrócić do ruchu starsze pojazdy dolnośląski przewoźnik ogłosił przetarg na kompleksowe przeglądy (P5) dwóch tzw. Kolzamów. Spółka otrzymała dwie oferty ale obie również przekraczają zaplanowany na ten cel budżet.

Przypomnijmy, że pod koniec września Koleje Dolnośląskie poinformowały o podpisaniu z Pesą Bydgoszcz umowy z na dostawę pięciu nowych 5-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych . Wartość kontraktu to 145 milionów złotych. Natomiast w połowie października przewoźnik podpisał dwie umowę z Newagiem na zakup pociągów hybrydowych. Pierwsza umowy dotyczy zakupu dwóch pociągów w ramach zamówienia podstawowego, a kolejna na cztery w ramach prawa opcji.  Za pojazdy przewoźnik zapłaci ponad 170 mln zł.