Pasażerski Model Transportowy – nowe narzędzie CPK do planowania inwestycji

Pasażerski Model Transportowy – nowe narzędzie CPK do planowania inwestycji

Spółka CPK opracowała Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, które uwzględniają transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Budowa Portu Solidarność i nowych linii kolejowych CPK pozwoli na dwukrotny wzrost liczby pasażerów w pociągach dalekobieżnych w Polsce.

Po uruchomieniu CPK można spodziewać się blisko 120 mln pasażerów kolei dalekobieżnej. Według najnowszych danych, po uruchomieniu nowego lotniska tylko na kluczowym odcinku sieci kolejowej, łączącym Warszawę z CPK, podróżować będzie blisko 65 tys. pasażerów dziennie. Nowa infrastruktura kolejowa pozwoli zapewnić bardzo dobrą dostępność nowego portu lotniczego. Jak wynika z wyliczeń, do 40 proc. pasażerów będzie dojeżdżać do CPK koleją.

– Sieciowa prognoza ruchu wskazuje niezbicie na istotne znaczenie planowanych inwestycji kolejowych CPK dla likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. Budowa nowych linii, na obszarach dotychczas pozbawionych dogodnych połączeń, pozwoli na zwiększenie liczby osób podróżujących koleją i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego środka transportu w naszym kraju – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Do wykonania tych prognoz spółka CPK wykorzystała nowe narzędzie: Pasażerski Model Transportowy. PMT to 4-stopniowy model międzygałęziowy, obejmujący różne środki transportu. Pozwala on na analizy konkurencyjności kolei wobec innych rodzajów transportu, np. drogowego i lotniczego. Istotną cechą modelu jest możliwość porównania przepływów pasażerskich w transporcie zbiorowym z prognozowanym natężeniem indywidualnego ruchu drogowego.

– PMT uwzględnia różne środki transportu, w tym ruch samochodowy, przewozy autobusowe i operacje lotnicze. Pozwala to na wiarygodną i spójną dla całego obszaru Polski prognozę zmian, jakie przyniesie realizacja inwestycji CPK. Dzięki temu rozwiązania techniczne przygotowywane przez CPK będą dostosowane do realnych przyszłych potrzeb transportowych – stwierdził prezes spółki CPK Mikołaj Wild. 

Możliwość prognozowania liczby pasażerów na liniach i stacjach kolejowych, a także określania liczby pociągów wymaganych do obsługi przewozów, pozwoli porównywać różne scenariusze rozwoju systemu transportowego. Umożliwi też wybór najlepszych wariantów inwestycyjnych, co będzie wykorzystywane m.in. w pracach nad studiami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi (STEŚ) dla poszczególnych inwestycji.

– Takie podejście do prognoz daje solidną podstawę do ubiegania się o środki unijne. Zwiększenie liczby osób podróżujących koleją wpisują się bowiem w założenia Europejskiego Zielonego Ładu – oznajmił wiceminister Marcin Horała.

PMT został zbudowany w środowisku PTV VISUM, które jest wykorzystywane przez wiodących przewoźników i zarządców infrastruktury m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Holandii. Prace, które zrealizowali wspólnie eksperci firmy Databout i CPK, koncentrowały się na znaczącej rozbudowie modelu opracowanego uprzednio w spółce PKP PLK SA.

Program kolejowy CPK zakłada realizację do 2034 r. łącznie 1789 km linii kolejowych w ramach 12 ciągów kolejowych, w tym 10 tzw. szprych. Nowe linie kolejowe będą wykorzystywane do obsługi przede wszystkim pociągów dalekobieżnych, w tym kolei dużych prędkości, jak również przez pociągi regionalne, a na wybranych odcinkach przez składy towarowe.

CPK planuje udostępniać PMT zainteresowanym instytucjom i podmiotom. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na tutaj.