Jest porozumienie ws. podwyżek w PKP PLK

Jest porozumienie ws. podwyżek w PKP PLK

Podpisaniem porozumienia zakończyło się dzisiejsze spotkanie zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z przedstawicielami zawiązków zawodowych.

Jak się dowiedzieliśmy strony ustaliły, że podwyżka zostanie wdrożona od 1 lipca 2022 (wypłata do 10 sierpnia) w kwocie średnio 520 zł do wynagrodzenia zasadniczego, co z pochodnymi da kwotę około 800 zł brutto. Ustalono także widełki podwyżek. Minimalna kwota to 250 zł a maksymalna to 800  zł.

Przypomnijmy, że podczas poprzedniego spotkania, które odbyło się 11 maja 2022 r. związki zawodowe podtrzymały swoje żądania z marca dotyczące podwyżki w wysokości 750 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast zarząd PLK zaproponował kwotę ok. 433 zł podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego średnio na pracownika.

Warto dodać, od 1 lipca 2021 r. pracownicy zarządcy infrastruktury dostali podwyżki w kwocie średnio 350 zł w wynagrodzeniu zasadniczym.