Jakie kroki podjęły PKP PLK po incydentach związanych z kierowaniem pociągów na niewłaściwe tory?

Jakie kroki podjęły PKP PLK po incydentach związanych z kierowaniem pociągów na niewłaściwe tory?

PKP Polskie Linie Kolejowy podjęły adekwatne działania techniczno-organizacyjne świadczące o zwiększeniu nadzoru nad prowadzeniem ruchu kolejowego i mające na celu wyeliminowanie w przyszłości przypadków wyprawiania pociągów w kierunku niezgodnym z opracowanym rozkładem jazdy – poinformował Andrzej Bittel, były wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelacje posła Sterczewskiego.

Przypomnijmy, że w październiku 2023 r. poseł Franciszek Sterczewski skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie trzech przypadków mylnego skierowania pociągów w Warszawie miały miejsce 2, 7 oraz 25 sierpnia 2023 r. O przyczynach tych zdarzeń więcej piszemy TUTUJ.

W interpelacji poseł Sterczewski zapytał ministra m.in. na jakim etapie wdrażane się poszczególne zalecenia wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Jak poinformował Andrzej Bittel, ówczesny wiceminister infrastruktury, w celu wyeliminowania w przyszłości zaistniałych sytuacji, IZ w Warszawie podjął następujące działania:

  1. na nastawni dysponującej Warszawa Zachodnia dokonano doposażenia stanowiska dyżurnego ruchu dysponującego w dodatkowe stanowisko elektronicznego dziennika ruchu oraz poprawiono ustawienia miejsc pracy dyżurnych ruchu w celu optymalizacji warunków ergonomicznych miejsca pracy;
  2. na węźle Warszawa Zachodnia dokonano weryfikacji ustawień wskaźników W27a oraz W28;
  3. w celu wspomożenia pracy dyżurnych ruchu wyznaczono codzienny nadzór zawiadowcy odpowiedzialnego za pracę dyżurnych ruchu nad pracą dyżurnych ruchu stacji Warszawa Zachodnia w godzinach 6:00 – 14:00;
  4. na stacje Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Gdańska skierowano doraźnie instruktorów ruchu do obserwacji pracy dyżurnych ruchu i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty;
  5. na stacji Warszawa Gdańska posterunek zwrotniczego wykonujący doręczanie rozkazów pisemnych doposażono w dodatkowy środek łączności ułatwiający kontakt z dyżurnym ruchu;
  6. od dnia 22 marca 2023 r. dla stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Gdańska oraz dodatkowo Warszawa Praga WPT wdrożono indywidualne koła bezpieczeństwa z dyżurnymi ruchu prowadzonymi przez koordynatora SMS ukierunkowane na osiągnięcie koncentracji oraz skupienia w czasie prowadzenia ruchu pociągów.

Ponadto kontynuowane są w dalszym ciągu zadania doskonalące i koordynujące w ramach  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla IZ Warszawa ze zidentyfikowanych zagrożeń dla sytuacji potencjalnie niebezpiecznych kategorii D77 – zaznaczył Bittel.

Przedstawiciel resortu dodał, że podjęto również systemowe działania, w ramach których wydano Biuletyn Informacyjny dla wszystkich dyżurnych ruchu oraz dyspozytorów liniowych na sieci spółki, w którym omówiono lub polecono do omówienia m.in. błędy w pracy pracowników posterunków nastawczych ze wskazaniem prawidłowych metod pracy związanych z wyprawieniem pociągów w kierunkach zgodnych z wewnętrznym rozkładem jazdy.

W oparciu o funkcjonujący w PKP PLK System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS prowadzone były działania związane z bieżącym monitorowaniem sytuacji potencjalnie niebezpiecznych – przyznał Bittel.

Wiceminister przypomniał, że podstawowym narzędziem wdrażania działań wynikających z procesu monitorowania jest
corocznie opracowywany „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego”, w którym opisane są cele, wymagane działania, terminy ich wdrożenia, komórki odpowiedzialne za realizację oraz komórki odpowiedzialne za nadzór nad wdrożeniem działań.

Realizacja całego Programu podlega okresowej ocenie, z której wnioski stanowią informację wejściową przy tworzeniu kolejnego Programu – podkreślił Andrzej Bittel.