Jakie inwestycje taborowe zrealizowało PKP Intercity w ostatnich miesiącach?

Jakie inwestycje taborowe zrealizowało PKP Intercity w ostatnich miesiącach?

Posłowie Klaudia Jachira oraz Franciszek Sterczewski zapytali Ministerstwo Infrastruktury jakie działania podejmuje spółka PKP Intercity w celem utrzymania sprawności taboru.

– Nadal jako jedną z głównych przyczyn opóźnień PKP Intercity wskazuje się naprawę lub wymianę taboru kolejowego, czyli zdarzenia związane bezpośrednio z działalnością przewoźnika – wskazują w interpelacji do Ministra Infrastruktury posłowie Klaudia Jachira oraz Franciszek Sterczewski

Posłowie zapytali więc jakie działania podejmuje podległa ministerstwu spółka PKP Intercity celem utrzymania sprawności taboru. Poprosili o przedstawienie stosownych danych dotyczących inwestycji podjętych bądź realizowanych w 2021 roku.

– Dzięki realizowanemu programowi inwestycyjnemu, po jego zakończeniu w 2023 roku tabor PKP Intercity będzie: 80 proc. nowy lub zmodernizowany, w 94 proc. pociągów pasażerowie skorzystają z klimatyzacji oraz w co najmniej 77 proc. także z bezprzewodowego Internetu – poinformował wiceminister Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury zaznaczył, że w każdym pociągu przewidziana będzie również przestrzeń przystosowana dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielone miejsce na rowery, co dodatkowo ułatwi podróż pasażerom posiadającym specjalne potrzeby. Dodatkowo, obecnie obowiązująca (zawarta w grudniu 2020 r.) dziesięcioletnia umowa o świadczenie usług publicznych umożliwi inwestycje taborowe na kwotę 19 mld zł w latach 2021-2030.

– Operator w ramach dofinansowania zakupi nowy tabor zapewniający komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania oraz spełniający rosnące wymagania podróżnych – dodał.

Wiceminister przedstawił inwestycje realizowane przez PKP Intercity w 2021 roku:

  • odebrano po wykonanej naprawie na 5-tym poziomie utrzymania z modernizacją 60 wagonów wielofunkcyjnych COMBO.
  • odebrano po wykonanej naprawie na 5-tym poziomie utrzymania z modernizacją 26 (z 60) wagonów klasy 1/2. 34 wagony z umowy zostały odebrane jeszcze w 2020 roku;
  • wykonano podczas napraw na 4-tym poziomie utrzymania modernizacje 3 lokomotyw EU/EP07;
  • wykonano podczas napraw na 4-tym poziomie utrzymania modernizacje układów WC w 12 wagonach, w 2 kolejnych wagonach zabudowano gniazdka 230V dla pasażerów.

Andrzej Bittel poinformował jednocześnie w trakcie realizacji są kontrakty na:

Przedstawiciel resortu dodał, że w trzecim kwartale 2022 roku zakończy się termin:

  • wykonania napraw na 5-tym poziomie utrzymania z modernizacją 125 wagonów 2 klasy na bezprzedziałowe – rozpoczęcie odbiorów zmodernizowanych wagonów planowane w 2021 roku;
  • wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania z modernizacją 14 wagonów typu 111ALux/112ALux.