Jaki jest obecny stan realizacji modernizacja stacji Warszawa Zachodnia?

Jaki jest obecny stan realizacji modernizacja stacji Warszawa Zachodnia?

Od ponad dwóch lat trwa modernizacja stacji Warszawa Zachodnia. Z odpowiedzi wiceministra infrastruktury na interpelację poselską dowiadujemy się, że ponad połowa zaplanowanych prac została już wykonana.

Poseł Dariusz Joński zapytał ministra infrastruktury kiedy planowane jest zakończenie remontu dworca Warszawa Zachodnia oraz jaki jest obecny stan realizacji tej inwestycji?

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że aktualny stan zaawansowania robót na stacji Warszawa Zachodnia wynosi ok. 53%.

Dotychczas przebudowano perony nr 6 i 7 oraz wybudowano nowy peron nr 8, a także budynek, w którym będzie mieściło się lokalne centrum sterowania. Częściowo wybudowana została także kładka, która docelowo połączy Ochotę i Wolę z peronami omawianej stacji. Ponadto, wykonane zostały także prace przy budowie nowych torów, sieci trakcyjnej i sterowania ruchem kolejowym. Trwa budowa trzech wiaduktów kolejowych, które usprawnią podróże w aglomeracji warszawskiej i zapewnią bezpośrednie połączenie między Piasecznem i Służewcem a Wolą i stacją Warszawa Gdańska oraz bezkolizyjny przejazd pociągów górą i dołem w okolicach stacji Warszawa Zachodnia. Równolegle trwają prace związane z budową tunelu pod omawianą stacją (wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe) – wymienia wiceminister.

Przedstawiciel resortu przypomniał, że od 25 października 2022 r. trwają prace na peronie nr 5.

Obiekt został wyłączony z użytku, a wykonawca przystąpił do rozbiórki starych elementów peronu i torów. Po demontażu rozpocznie się wykop pod dalszą część nowego podziemnego przejścia, które docelowo połączy wszystkie perony na stacji – dodał.

Wiceminister tłumaczy, że wpływ na termin realizacji inwestycji miał wydłużony czas pozyskiwania decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia robót.

Ponadto wykonawca musi przeprowadzić nieplanowane prace przy wymianie gruntu oraz przebudowywać szereg niezinwentaryzowanych kolizji (niezinwentaryzowane elementy infrastruktury wodociągowej, energetycznej itp.), które nie były możliwe do wykrycia na wcześniejszych etapach robót – podkreśla.

Dodał, że PKP Polskie Linie Kolejowe wraz z wykonawcą robót budowlanych dokonują korekt i przesunięć zadań pomiędzy poszczególnymi etapami fazowania robót co umożliwi optymalizacje działań, poszerzy fronty robót w celu przyspieszania prac budowlanych.

Ze względu na powyższe, harmonogram prac modernizacyjnych stacji Warszawa Zachodnia jest nadal aktualizowany w ścisłej współpracy z wykonawcą robót oraz inżynierem. Dlatego też obecnie nie jest możliwe podanie daty planowanego zakończenia remontu – podkreśla Bittel.

Przypomnijmy, że umowa o wartości ok 2 mld zł netto na modernizację stacji została podpisana w lipca 2020 r. Pierwsze prace rozpoczęły się wieczorem 16 października, przy zmniejszonym, nocnym ruchu pociągów. Budimex rozpoczął wykonanie tymczasowego przejazdu technologicznego przecinającego tory kolejowe.

Pierwotnie planowano, że prace zostaną zakończone w II połowie 2023 r.