KD wybrały partnerów do realizacji przewozów transgranicznych

KD wybrały partnerów do realizacji przewozów transgranicznych

Koleje Dolnośląskie wybrały czeskich przewoźników, GW Train Regio oraz České Dráhy jako wykonawców transgranicznych połączeń kolejowych na odcinku od granicy polsko-czeskiej do wybranych stacji. Przewoźnik udzielił zamówienia z wolnej ręki.

Jedno z zamówień dotyczyło realizacji transgranicznych połączeń kolejowych Trutnov – Královec – Sędzisław na odcinku granica państwa – Sędzisław poprzez obsługę połączenia własnym taborem oraz własną obsługą (drużyna konduktorska, maszynista) w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 12 grudnia 2026 r.

Zamówienie otrzymała firma GW Train Regio, która jest jedynym czeskim przewoźnikiem kolejowym, który zamówił trasę dla pociągów na odcinku granica państwa – Královec – Trutnov u czeskiego zarządcy infrastruktury Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Jednocześnie przewoźnik ten posiada umowę z Krajem Hradeckim na świadczenie przewozu w ramach służby publicznej na ww. odcinku – czytamy w wyjaśnieniach dolnośląskiego przewoźnika.

Drugie zamówienie dotyczyło realizacji połączeń kolejowych Liberec – Szklarska Poręba Górna na odcinku granica państwa – Szklarska Poręba Górna w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2023 r.

– Na wykonawcę wybrano przewoźnika České Dráhy, który jest jedynym podmiotem, mogącym wykonać przedmiotowe zamówienie, ponieważ ma wyłączność na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na liniach Kolei Gór Izerskich na terenie Kraju Libereckiego w Republice Czeskiej – wyjaśniają Koleje Dolnośląskie.