Jak wyglądała odbudowa przewozów pasażerskich w 2021 r.

Jak wyglądała odbudowa przewozów pasażerskich w 2021 r.

Rok 2021 był dla kolei, podobnie jak dla wielu innych sektorów gospodarki, czasem odrabiania strat po wyjątkowym, ze względu na wybuch pandemii, 2020 roku. Odbudowa ta miała miejsce w uwarunkowaniach czasowo funkcjonujących obostrzeń i ograniczeń sanitarnych, pracy zdalnej czy hybrydowej, a także nauki zdalnej w szkołach.  Transport kolejowy musiał więc odbudowywać swoją pozycję w nowej rzeczywistości.

Rok 2021 w przewozach pasażerskich to 245,1 mln osób, które wybrały kolej jako środek transportu. Wyniki te są jeszcze dalekie do stanu sprzed wybuchu pandemii. W 2019 r. liczba pasażerów wyniosła prawie 336 milionów. Zestawiając dane rok do rok widzimy, że na kolei powróciło 35,7 milionów pasażerów.

Odbudowa przewozów po 2020 r.

PKP Intercity – przewoźnik realizujący przewozy dalekobieżne uzyskał wynik wyższy o ponad 9 mln pasażerów (+34%) w porównaniu z rokiem 2020, co daje poziom 73% liczby pasażerów z 2019 r. Druga spółka z grupy PKP – PKP SKM w Trójmieście wykazała przewozy na poziomie wyższym o 7,2 mln osób, co oznacza wzrost 28% rok do roku (76% liczby pasażerów z 2019 r.).

Polregio, największy w Polsce przewoźnik (codziennie uruchamianych ponad 1 600 pociągów zatrzymujących się na ponad 1 900 stacjach w całym kraju) obsłużył o 6,9 mln pasażerowi więcej (+12%) w porównaniu z 2020 r. (poziom 70% pasażerów z 2019 r.).

Wśród przewoźników samorządowych największy procentowy wzrost liczby przewiezionych pasażerów względem 2020 r. wykazała Łódzka Kolej Aglomeracyjna – o 30%. ŁKA przewiozła 6,04 mln osób – o 1,4 mln pasażerów więcej. W całym 2021 r. ŁKA zrealizowała przewozy na poziomie 101% z 2019 r. Pozostali przewoźnicy samorządowi w porównaniu z 2020 r. odnotowali wzrost liczby pasażerów odpowiednio: Koleje Wielkopolskie o 1,7mln (+22%), Koleje Dolnośląskie o 1,8 mln (+20%), Koleje Śląskie o 1,9 mln (+14% ), Koleje Małopolskie o 0,54 mln(+14%), Koleje Mazowieckie o 5,3 mln (+13%). Wartości te to odpowiednio: 76%, 78%, 73%, 69% oraz 76% przewozów zrealizowanych przez tych przewoźników w 2019 r.

Z usług Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 2021 r. skorzystało o 0,24 mln pasażerów więcej (+5,1%) niż przed rokiem, co daje poziom 55,2% pasażerów z 2019 r. SKM Warszawa – druga spółka świadcząca usługi transportu pasażerskiego w ramach aglomeracji warszawskiej w 2021 r. odnotowała nieznaczny spadek w liczbie przewiezionych pasażerów – 0,34 mln mniej (-2%) w porównaniu z 2020 r. (poziom 66% liczby pasażerów z 2019 r.).

Wzrosty liczby przewiezionych pasażerów w porównaniu z 2020 r. odnotowały również spółki z Grupy PKP Cargo, których udział w przewozach pasażerskich ogółem jest niewielki: PKP Cargo – przewiozło o ponad 8 tys. pasażerów więcej (+56%) i Parowozownia Wolsztyn wzrost o 1,7 tys. osób (+52%). Parowozownia Wolsztyn uzyskała również wynik o 8% wyższy w porównaniu z 2019 r.

Pozostali przewoźnicy krajowi: Arriva RP – przewiozła o 80,4 tys. (+5,3%) pasażerów więcej niż rok wcześniej i uzyskała wynik 69% przewozów z okresu sprzed pandemii.

Cargo Master odpowiednio: 5,9 tys. (+21%) pasażerów więcej i +46% przewozów z 2019 r.

Realizujący w Polsce przewozy pasażerskie przewoźnicy zagraniczni wykazali odpowiednio: Leo Express o 6,8 tys. (-49%) pasażerów mniej niż rok wcześniej (26% z 2019 r.); Usedomer Baderbahn GmbH o 2,8 tys. (-1%) pasażerów mniej w porównaniu z 2020 r. (54% pasażerów z 2019 r.).