Fundacja „Pro Kolej” pochwala zniesienie dwuosobowej obsady w pociągach przekraczających 130 km/h

Fundacja „Pro Kolej” pochwala zniesienie dwuosobowej obsady w pociągach przekraczających 130 km/h

Dr Jakub Majewski, prezes Fundacji „Pro Kolej”, chwali decyzję ministra infrastruktury, który podpisał rozporządzenie znoszące obowiązek dwuosobowej obsady maszynistów, gdy pociąg porusza się z prędkością powyżej 130 km/h na liniach, gdzie nie ma zamontowanego systemu ETCS/ERTMS.

Jest to dobra decyzja Ministra, o którą środowisko domagało się w imieniu pasażerów od lat. W ostatnim czasie również PKP Intercity głośno mówiło o potrzebie zmian, uzasadniając to również deficytem maszynistów – mówi dr Jakub Majewski, prezes Fundacji „Pro Kolej”.

W ocenie dr Jakuba Majewskiego wejście w życie nowych przepisów nie spowoduje, że pociągi z dnia na dzień przyspieszą, ale szybko może być widoczny efekt w postaci ograniczenia opóźnień generowanych przez brak drugiego maszynisty.

Nowe rozporządzenie da też możliwość przyspieszenia przewoźnikom regionalnym, którzy ze względu na koszty rzadko decydowali się na przekraczanie bariery 130 km/h – podkreśla prezes Fundacji „Pro Kolej”.

Przypomnijmy, że Fundacja „Pro Kolej” pierwsze pozytywne opinie w sprawie zmiany rozporządzenia zawierającego propozycję zniesienia obowiązku stosowania dwuosobowej drużyny trakcyjnej dla pociągów kursujących z prędkością przekraczającą 130 km/h kierowała do Ministra Infrastruktury w lipcu 2018 r.

Fundacja zwracała wówczas uwagę, że nie widzi uzasadnienia, aby przepis taki dotyczył również pociągów przekraczających prędkość 160 km/h. W opinii organizacji miał on bowiem charakter dyskryminacyjny i zaburzał warunki konkurencji pomiędzy transportem kolejowym a drogowym.

Fundacja już wtedy przypominała, że praktyka używania dwuosobowych drużyn trakcyjnych była archaiczna i wywodziła się z czasów trakcji parowej.

Co istotne, zarówno doświadczenia zagraniczne, jak i obserwacje przewoźników w Polsce nie potwierdzają, że powierzenie prowadzenia pojazdu dwóm maszynistom (równorzędnym pod względem stanowiskowym) poprawia bezpieczeństwo. Wręcz przeciwnie – prowadzi to do ryzyka sporu lub rozmycia odpowiedzialności – pisała Fundacja „Pro Kolej” w opinii do Ministerstwa Infrastruktury w lipcu 2018 r.

Fundacja „Pro Kolej” przedstawiła swoje stanowisko w sprawie rozporządzenia, które ostatecznie zostało podpisane przez ministra infrastruktury.

W sierpniu 2022 r. Fundacja po raz kolejny poparła projekt jako propozycję przyczyniającą się do poprawy konkurencyjności i efektywności transportu kolejowego oraz dostosowującą regulacje prawne do postępu technologicznego obserwowanego w branży.

Proponowane przepisy pozwolą na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich oraz taboru. Jednocześnie – dzięki podniesieniu progów prędkości – doprowadzą do skrócenia czasów przejazdów, na czym zyska oferta przewozowa – argumentowała Fundacja.