Grzegorz Grabowski oficjalnie poza Torpolem

Grzegorz Grabowski oficjalnie poza Torpolem

Rada Nadzorcza spółki Torpol na posiedzeniu w dniu 30 października 2023 r. w związku upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Grzegorza Grabowskiego z funkcji Prezesa Zarządu.

Przypomnijmy, że 20 lipca 2023 spółka Torpol poinformowała o złożeniu przez Grzegorza Grabowskiego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania.

Grzegorz Grabowski objął stanowisko prezesa Torpolu w 23 marcu 2016 r. Wcześniej był związany był z PKP Energetyką gdzie w latach 2014 –2016 pełnił stanowisko dyrektora ds. rozwoju majątku, a wcześniej jako członek zarządu i dyrektor handlowy. W latach 2001–2004 pełnił funkcję naczelnika Wydziału taryf i analiz kosztów oraz dyrektora Biura handlu energią elektryczną. Wprowadził również PKP Energetykę na rynek realizacji wielobranżowych kontraktów modernizacyjnych linii kolejowych, jako lidera lub partnera konsorcjum firm wykonujących kompleksowe praca m.in. w trybie projektuj-buduj, często wspólnie właśnie z firmą Torpol.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2023 r. po uzyskaniu niezbędnych zgód Centralny Port Komunikacyjny sfinalizował umowę zakupu pakietu kontrolnego akcji spółki Torpol.