EU07-502 i ponad 50 węglarek czekają na nowego właściciela

EU07-502 i ponad 50 węglarek czekają na nowego właściciela

W ramach postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Logistics & Transport Company, syndyk opublikował ogłoszenia dotyczące sprzedaży lokomotywy EU07-502 oraz 53 wagonów towarowych typu węglarka.

Syndyk Mariusz Jedynak oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert lokomotywę elektryczną EU07-502 za cenę nie niższą niż 3,2 mln zł netto oraz  53 węglarek za cenę nie niższą niż 204 tys. zł netto za wagon.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty listem poleconym w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku, do godz. 13:00.

Syndyk oczekuje też wpłaty wadium w wysokości 10% wartości każdej z ruchomości objętych ofertą z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Jednocześnie syndyk informuje, że z uwagi na wydzierżawienie objętych postępowaniem konkursowym pojazdów, ich wydanie kupującemu nastąpi po rozwiązaniu stosownych umów.

Lokomotywa EU07-502 została wyprodukowana w 1988 roku. Podczas naprawy rewizyjnej, przeprowadzonej pod koniec 1996 roku, zmieniono jej przełożenie przekładni głównej oraz oznaczenie z EU07 na EP07. W 2019 r. podczas naprawy P5  ponownie zmieniono przełożenie przekładni z 76:21 na 79:18, przywracając jednocześnie pierwotne oznaczenie.

Dodajmy, że w połowie lipca 2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe zwróciły się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o udzielenie zgody na rozwiązanie umowy między zarządca infrastruktury a Logistics & Transport Company z uwagi na nieuregulowanie opłat. UTK wydał zezwolenie, a umowa została już rozwiązana.