PLK rozwiązały umowę z Logistics & Transport Company

PLK rozwiązały umowę z Logistics & Transport Company

W połowie lipca 2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe zwróciły się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o udzielenie zgody na rozwiązanie umowy  między zarządca infrastruktury a Logistics & Transport Company z uwagi na nieuregulowanie opłat. UTK wydał zezwolenie a umowa została już rozwiązana.

Pod koniec października 2021 r. Urząd Transportu Kolejowego opublikował w Dzienniku Urzędowym zgodę na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie
jazdy pociągów 2020/2021
, zawartej 1 grudnia 2020 r., pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a Logistics & Transport Company z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedle. Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadniając wniosek PKP PLK poinformowały, że prowadzone przez spółkę dotychczasowe działania windykacyjne nie doprowadziły do uregulowania przez przewoźnika należności za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Ponadto, PKP PLK wskazały, że zobowiązania z poprzedniej umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 również nie zostały uregulowane.

Z dokumentu dowiadujemy się również, że przewoźnik nie odbierał korespondencji od Urzędu Transportu Kolejowego.

Mając na uwadze zgromadzone materiały, Prezes UTK uznał za zasadne wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy zawartej  pomiędzy PKP PLK a LTC. Jak podkreśla Urząd, wyrażenie przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie Umowy nie determinuje jednak jej ostatecznego rozwiązania bowiem to zarządca podejmuje decyzję, czy skorzystać z takiej możliwości.

Zarządca infrastruktury skorzystał jednak z takiej możliwości. Jak poinformowała Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, umowa ze Logistics &Transport Company została rozwiązana. Dodała także, że ze spółką Jaxan nie została zawarta żadna umowa. Właśnie z logotypem tej firmy jeździ obecnie lokomotywa E6ACTa-015, która został zakupiona przez LTC w 2019 r. W ostatnim czasie w pojeździe zamontowano moduł dojazdowy i zmieniono oznaczenia na E6ACTad-015.

Fot: Mikołaj Manowski

Przypomnijmy, że z podobny wnioskiem PKP Polskie Linie Kolejowe zwróciły się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 2020 r. Wówczas chodziło o udzielenie zgody na rozwiązanie umowy z przewoźnikiem STK S.A. UTK wydał taką zgodę.