PKP TELKOL szuka Prezesa oraz Członka Zarządu ds. operacyjnych

PKP TELKOL szuka Prezesa oraz Członka Zarządu ds. operacyjnych

Rada Nadzorcza spółki PKP TELKOL ogłosiła rozpoczęcie postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. operacyjnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 listopada 2023 r.

Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Rada Nadzorcza poinformowała, że preferowani będą kandydaci spełniający poniższe oczekiwania:

  • ukończenie studiów wyższych (techniczne lub z zakresu zarządzania, administracji lub prawa);
  • dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration (MBA),c. doświadczenie na stanowiskach kierowniczych u przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 100 osób,
  • doświadczenie w obszarze negocjacji handlowych, marketingu i komunikacji,
  • znajomość branży telekomunikacyjnej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do biura spółki, w zaklejonych kopertach z odpowiednim dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych” w terminie do dnia 23 listopada 2023 r. do godz. 13:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 23.11.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w dniu 29 listopada 2023 r.

Wyłonienie przez Radę Nadzorczą najlepszego kandydata nie jest równoznaczne z powołaniem go na stanowisko.

Dodajmy, że to kolejne wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. operacyjnych.

Obecnie prezesem PKP TELKOL jest Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A., który został oddelegowany do pełnienia tej funkcji z Rady Nadzorczej.