ED78-020 wróci do pełnej sprawności technicznej

ED78-020 wróci do pełnej sprawności technicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z Newagiem umową na przywrócenie ED78-020 do pełnej sprawności technicznej z wykonaniem czynności przeglądowych w zakresie odpowiadającym trzeciemu poziomowi utrzymania wraz z wykonaniem przeglądu silników trakcyjnych.

W zakres czynności niezbędnych do wykonania przeglądu kompletnego pojazdy zamawiający oczekiwał od wykonawcy m.in.: zapoznania się z aktualnymi wpisami w książce pokładowej pojazdu oraz w książce przeglądów, dokonania przeglądu błędów wskazywanych przez systemy diagnostyki pokładowej, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usterek.

Urząd wymagał także wykonania blisko 130 czynności przy nadwoziu jednostki, w tym dokonania oględzin poszycia pudła, uchwytów, stopni i drzwi wejściowych, podłóg, ostoi, kabin maszynisty, części dla pasażerów, przedziałów WC, skrzyń zewnętrznych osłaniających urządzenia oraz osłon z tworzyw sztucznych a także wykonania oględzin wyposażenia wewnętrznego przedziałów pasażerskich i kabin maszynisty.

Początkowo samorząd na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 1,55 mln zł brutto. Ostatecznie, wartość umowy wyniosła 1,84 mln zł brutto.

Przypomnijmy, że chodzi o pojazd ED78-020, który po wykonywanych naprawach P3, w połowie 2022 r. miał problem z uruchamianiem. Newag, producent Impulsa wystosował wówczas specjalnie oświadczenie, w którym poinformował, że w jednostce  stwierdzono dokonanie dezintegracji systemów bezpieczeństwa pojazdu, w tym ingerencję w rejestrator prawny pojazdu i zmianę wskazań drogomierza.

Z oskarżeniami producenta nie zgodziło się Polregio, które odpowiedziało producentowi.

ED78-020 to wyprodukowany w 2018 r. czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny zakupiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.