Duże zainteresowaniem przebudową dworca w Ożarowie Maz. [WIZUALIZACJE]

Duże zainteresowaniem przebudową dworca w Ożarowie Maz. [WIZUALIZACJE]

PKP S.A otworzyły oferty w postępowaniu na przebudowę dworca kolejowego Ożarów Mazowiecki, Zgłosiło się ośmiu wykonawców.

Kolejowa spółka na realizację zamówienia przeznaczyła kwotę 6 793 483,88 zł brutto. Oferty złożyli:

  • SKB S.A.- 12 474 917,98 zł brutto
  • Przedsiębiorstwo Remontowo –Budowlane „AGAD” – 13 672 539,41 zł brutto
  • A-Projekt – 14 163 450,00 zł brutto
  • Konsorcjum TWD-BUD Toczyłowski (Lider) oraz WIMAKS HIŃCZA (Partner) – 13 914 648,00 zł brutto
  • HELI FACTOR – 10 900 000,00 zł brutto
  • KONS – 12 669 000,00 zł brutto
  • Global Budownictwo – 10 798 974,41 zł brutto
  • P.P.H.U. SOCHBUD- 13 877 000,00 zł brutto

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dworca oraz dostosowanie go do standardów zamawiającego przyjętych dla dworców kolejowych. W ramach prac zmieni się układ funkcjonalny dworca, który zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W budynku przewiduje się poczekalnię oraz węzeł sanitarny, zespół kasowy, pomieszczenia techniczne oraz lokale przeznaczone pod wynajem.

Dworzec znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa mazowieckiego, w związku z tym planuje się poddanie istniejącej elewacji budynku zabiegom konserwatorskim oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków.

Ponadto w trakcie prac planowane jest wyburzenie stojącego obok budynku usługowego oraz budynku szaletów.

Przypomnijmy, że w marcu 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Ożarów Mazowieckie. Zamiast kładki powstanie przejście podziemne a jeden stary peron zastąpią dwa nowe.