Dodatkowa nagroda dla pracowników PKP Cargo

Dodatkowa nagroda dla pracowników PKP Cargo

Każdy pracownik PKP Cargo, którzy w dniu 1 listopada 2023 r. posiada minimum roczny staż pracy na kolei, otrzyma nagrodę w wysokości 800 zł. To kolejna gratyfikacja przyznana pracownikom przewoźnika w tym roku.

Zarząd PKP Cargo podpisał z przedstawicielami trzech organizacji związkowych porozumienie dotyczące wypłaty dodatkowych nagród.

Strony ustaliły, że z okazji Święta Kolejarza w 2023 roku każdemu pracownikowi PKP Cargo uprawnionemu zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy zostanie dokonana wypłata w wysokości 200 zł określonej w ZUZP.

Dodatkowo każdemu pracownikowi PKP Cargo, który w dniu 1 listopada 2023 roku posiada minimum roczny staż pracy na kolei, zostanie wypłacona nagroda w wysokości 800 zł. Ustalona kwota nagrody będzie wypłacona w terminie do 10 grudnia 2023 roku – czytamy w porozumieniu.

Strony porozumienia zarekomendowały wypłacenie nagrody także w Spółkach Grupy PKP Cargo na zasadach analogicznych, o ile będzie to uzasadnione ich sytuacją ekonomiczną.

Przypomnijmy, że wraz z wynagrodzeniem za lipiec, pracownicy PKP Cargo otrzymali jednorazową nagrodę w wysokości po 450 zł.

Dodajmy, że na początku października przedstawiciele Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” Grypy PKP Cargo, Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy oraz Krajowego Sekretariatu Kolejarzy NSZZ „Solidarność” – 80 zgodnie z zapisami porozumienia z początku 2023 r.  wystąpili do zarządu PKP Cargo w sprawie rozpoczęcia rozmów dotyczących wdrożenia podwyżki wynagrodzeń.

Oczekiwana przez pracowników podwyżka uzasadniona jest rosnącymi kosztami utrzymania, a ciągły wzrost cen powoduje, że pracownicy nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich rodzin. Obserwowany wzrost wynagrodzeń w konkurencyjnych spółkach kolejowych oraz innych dziedzinach gospodarki powoduje, że pomimo zaangażowania i włożonego wysiłku w dobre wyniki spółki osiągnięte w I półroczu 2023r. pracownicy PKP Cargo czują się pracownikami gorszej kategorii. Nie godzimy się na taki stan rzeczy – napisali związkowcy w liście do zarządu PKP Cargo.

Grupa PKP Cargo wypracowała w I półroczu 2023 r. 2 899,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 18,3%. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. zysk netto Grupy sięgnął 109,7 mln zł wobec 42,4 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej.