Gdzie pojedziemy wagonami piętrowymi PKP Intercity?

Gdzie pojedziemy wagonami piętrowymi PKP Intercity?

Kiedy w połowie lipca 2021 r. PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami informowano, że pociągi planowane są do obsługi połączeń Warszawa – Łódź czy Kraków – Katowice. Teraz rąbka tajemnicy odnośnie wykorzystania wagonów piętowych uchyliło Ministerstwo Infrastruktury.

Na początku lutego 2022 r. posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury interpelację w której zapytała m.in. o połączenia do jakich PKP Intercity zamierza włączyć wagony typu push-pull oraz czy w planach przewoźnika jest konkurowanie z Kolejami Mazowieckimi.

Odpowiadając na interpelację sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury przypomniał, że składy piętrowe typu push-pull, których zakup ma zostać sfinansowany ze środków KPO, będą wykorzystywane do realizacji połączeń w ramach świadczenia usług publicznych.

 – Zakup nowego taboru jest zgodny z założeniami strategii transportowej oraz umową o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich zawartą pomiędzy Ministerstwem a PKP Intercity – dodał.

Andrzej Bittel poinformował, że pociągi obsługiwane składami push-pull będą kursowały z Warszawy w kierunku: Gdyni, Olsztyna, Białegostoku, Terespola, Lublina, Radomia, Kielc, Krakowa, Łodzi, Torunia i Bydgoszczy.

– Ponadto przewidujemy zwiększenie puli miejsc na ciągu o rosnącej frekwencji, tj. Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Katowice – Opole – Wrocław uruchamiając tam również pojemne składy piętrowe – wskazał.

Przedstawiciel resortu infrastruktury przyznał, że na wymienionych trasach przewozy realizują także Koleje Mazowieckie, jednak w krótszych relacjach i z dużą liczbą zatrzymań na stacjach i przystankach pośrednich.

– Postoje pociągów oby przewoźników będą się pokrywały w niewielkiej liczbie lokalizacji. Dodatkowo oferta PKP Intercity różni się w zakresie grupy docelowej czy sposobu korzystania z usług – od oferty przewoźnika regionalnego, dlatego też pociągi PKP Intercity nie będą stanowiły konkurencji dla przewoźnika Koleje Mazowieckie, a będą się uzupełniały, aby uzyskać efekt synergii we wspólnym rozwoju połączeń – zaznaczył wiceminister infrastruktury.

Sekretarz stanu w Ministerstwie dodał, że wprowadzenie do użytkowania składów typu push-pull pozwoli przewieźć dużą liczbę podróżnych, korzystając z mniejszej liczby wagonów co będzie odpowiedzią na nie w pełni zaspokojony popyt na transport pasażerów do pracy/szkoły w Warszawie.

– Już aktualnie PKP Intercity odpowiada za codzienny dowóz do Warszawy pasażerów z „linii łódzkiej”. Przed pandemią do obsługi tej relacji wyznaczano składy o długości maksymalnej, na jaką pozwalały długości peronów. Mimo to, zwłaszcza w odniesieniu do kursów obsługiwanych przez elektryczne zespoły trakcyjne, poziom oferowanej obsługi, tj. przepełnienia był powodem niezadowolenia ze strony pasażerów – podkreśla Bittel.

Ministerstwo Infrastruktury bazując na doświadczeniu z „linii łódzkiej” zakłada, że podobne sytuacje będą powstawać po oddaniu do użytku zmodernizowanych linii kolejowych do Białegostoku, Lublina czy Radomia.

– Zakończenie ww. inwestycji znacząco skróci czas podróży z tych miejscowości do Warszawy, co spowoduje, że większa liczba podróżnych, z tych miast oraz miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowych, będzie codziennie dojeżdżać do pracy i szkoły w Warszawie pociągami PKP Intercity – argumentuje wiceminister.

Posłanka Matysiak zapytała także czy wagony typu push-pull mają być homologowane w Czechach i czy PKP Intercity planuje konkurować z przewoźnikami RegioJet i LeoExpress. Andrzej Bittel odpowiedział, że Organizator połączeń dalekobieżnych zaakceptował przedstawione przez spółkę założenia dotyczące obsługi linii komunikacyjnych wysokopojemnymi składami piętrowymi, w tym możliwość obsługi sezonowych połączeń Polski z Republiką Czeską.

 – Wykorzystanie składów typu push-pull odbywałoby się w okresie zwiększonego popytu na przewozy turystyczne w relacjach z/do Republiki Czeskiej, przy obniżonym poziomie ruchu około-aglomeracyjnego w podstawowych połączeniach – dodał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktur.

Przypomnijmy, że postępowanie na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych PKP Intercity ogłosiło 13 lipca 2021 r. Przewoźnik postawił przed wykonawcami szereg wymagać dotyczących zarówno lokomotyw jaki wagonów. W połowie sierpnia 2021 r. spółka poinformowała o wpłynięciu dziewięć wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. W ramach dialogu uczestnicy poproszeni zostali o wypełnienie „Ankiety uczestnika dialogu technicznego […]”, opracowanej przez przewoźnika. Wtedy też przewoźnik poinformował o maksymalnej liczbie wagonów jakie może liczyć skład podając, że zakładana maksymalna konfiguracja to 10 wagonów środkowych oraz 1 wagon sterowniczy.

1 października 2021 r. PKP Intercity poinformowało, że siedem podmiotów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym konsorcjum Pesa Bydgoszcz i Newag.