Czy w WKD dojdzie do strajku generalnego?

Czy w WKD dojdzie do strajku generalnego?

We wtorek mają się odbyć rozmowy ostatniej szansy pomiędzy Zarządem WKD a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce. W przypadku braku pozytywnego rezultatu z tych rozmów, podjęte zostaną kroki w kierunku przygotowań do strajku generalnego.

Podczas spotkania, które odbyło się 28 listopada 2023 r. porozumienie nie zostało osiągnięte. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych odrzucił propozycję wypłaty dodatkowej jednorazowej premii zaproponowaną przez Zarząd spółki.

W ocenie WKD, do porozumienia nie doszło pomimo tego, że Zarząd spółki, realizując porozumienie zawarte ze stroną społeczną zaakceptowane i podpisane w czerwcu 2023 roku przez reprezentację wszystkich związków zawodowych działających w WKD, wypłacił w 2023 roku swoim pracownikom podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2023 r. w wysokości 500 zł brutto/os. w uposażeniu zasadniczym.

Przypomnijmy, że Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w środę, 15 listopada w godzinach 6:00-8:00 odbył się strajk ostrzegawczy.