CUPT ponownie podzieliło dofinansowanie z KPO na zakup taboru

CUPT ponownie podzieliło dofinansowanie z KPO na zakup taboru

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową konkursu na dofinansowanie zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych. Są spore zmiany.

Przypomnijmy, że do CUPT wpłynęło 26 wniosków złożonych przez przewoźników oraz urzędy marszałkowskie.

Pełna pula dofinansowania

Jak już informowaliśmy tylko trzy projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości, o jaką się ubiegano. Są to dwa projekty złożone przez Koleje Dolnośląskie oraz jeden przez Województwo Pomorskie. Na zaktualizowanej liście w tych projektach nic się nie zmieniło.

Dodatkowe fundusze dla Polregio

Jak już wielokrotnie informowano, Polregio złożyło 10 wniosków. Spółka wnioskowała o wsparcie w wysokości 2,632 mld zł. Choć początkowo CUPT przyznało regionalnemu przewoźnikowi 780 mln zł, to teraz widzimy, że tych środków będzie o blisko 48 mln więcej.

W ramach KPO Polregio chciał zakupić 98 EZT-ów do następujących regionów:

  • 10 sztuk w województwie lubuskim,
  • 15 sztuk w województwie małopolskim – projekt 1,
  • 5 sztuk w województwie małopolskim – projekt 2,
  • 8 sztuk w województwie wielkopolskim,
  • 14 sztuk w województwie łódzkim,
  • 10 sztuk w województwie pomorskim,
  • 12 sztuk w województwie lubelskim,
  • 14 sztuk w województwie warmińsko-mazurskim,
  • 5 sztuk w województwie świętokrzyskim,
  • 5 sztuk w województwie dolnośląskim.

Przypomnijmy, że przewoźnik ma podpisane umowy ramowe na dostawę nowych EZT-ów z czterema producentami.

Mniejsze dofinansowanie dla województwa, większe dla Kolei Mazowieckich

Województwo Mazowieckie złożyło dwa wnioski. Początkowo CUPT przyznał wsparcie w wysokości 91 605 734,23 zł na zakup 16 dwuczłonowych EZT-ów. W zaktualizowanej liście, samorząd nie może już liczyć na te środki. Po weryfikacji uznano, że projekt nie spełnia kryteriów wyboru. Dodajmy, że umowa na zakup pojazdów już ostałą podpisana. Drugi projekt dotyczył zakupu 6 pojazdów elektryczno-akumulatorowych. Na pocieszenie województwo otrzymało wyższe wsparcie, które zwiększyło się z 52 275 011,38 zł do 55491348,26 zł. Sumarycznie Województwo Mazowieckie otrzyma o ponad 88 mln zł mniej niż pierwotna lista rankingowa.

Koleje Mazowieckie złożyły 5 wniosków na sfinansowanie zakupu łącznie 60 nowych EZT-ów. Przewoźnik ubiegał się o 1,76 mld zł,. Pierwotnie wartość przyznanego wsparcia wyniosła 522,75 mln zł, a po aktualizacji to dodatkowe 31,16 mln zł. Łącznie Mazowiecki przewoźnik może liczyć na 554,91 mln zł.

Niewielkie zmiany na woj. łódzkiego i wielkopolskiego.

Na projekt „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego – 10 sztuk” woj. łódzkie początkowo otrzymało 69,98 mln zł. Teraz wartość ta wzrosła do 74,28 mln zł

Projektowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – „Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego” przyznano pierwotnie dofinansowanie w wysokości 63 794 224,02 zł, a po aktualizacji wynosi ono już 67 719 306,20 zł.

Wnioski bez dofinansowania

Nadal bez dofinansowania pozostają projekty złożone przez województwa: zachodniopomorskie, opolskie oraz małopolskie, trafiły na listę rezerwową oraz wniosek SKM Warszawa.

Podsumowanie

Po aktualizacji listy rankingowej na najwyższe wspieranie w wysokości 828 mln zł może liczyć Polregio. Ponad 554 mln zł przyznano Kolejom Mazowieckiem,  Koleje Dolnośląskie uzyskały dokładnie takie samo wsparcie o jakie wnioskowały czyli 333,7 mln zł. Dolnośląski już myśli nad kolejnymi projektami taborowymi.

To jednak nie koniec zmian. Podczas Europejskiego Forum Taborowego, Joanna Lech dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych zapowiedziała zwiększenie o blisko 900 mln zł puli środków na zakup taboru pasażerskiego.

 

WnioskodawcaWartość przyznanego wsparciaWartość przyznanego wsparcia po aktualizacji listyRóżnica
 Polregio 780 065 398,71 zł828 060 665,45 zł47 995 266,74 zł
 Koleje Mazowieckie 522 750 113,79 zł554 913 482,65 zł32 163 368,86 zł
 Koleje Dolnośląskie 333 753 763,00 zł333 753 763,00 zł
 Woj. pomorskie 247 808 400,00 zł247 808 400,00 zł
 Woj. mazowieckie 143 880 745,61 zł55 491 348,26 zł– 88 389 397,34 zł
 Woj. łódzkie 69 980 059,88 zł74 285 739,43 zł4 305 679,56 zł
 Woj. wielkopolskie 63 794 224,02 zł67 719 306,20 zł3 925 082,18 zł