CUPT podzieliło unijne dofinansowanie na zakup taboru z KPO

CUPT podzieliło unijne dofinansowanie na zakup taboru z KPO

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych. Większość beneficjentów otrzyma unijne wsparcie, jednak kwota przyznana będzie niższa niż wnioskowana.

Podczas naboru, który trwał od 2 maja do 15 czerwca 2023 r., do CUPT wpłynęło 26 wniosków, złożonych przez 11 przewoźników oraz urzędy marszałkowskie.

Pełna pula dofinansowania

Tylko trzy projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości, o jaką się ubiegano. Są to dwa projekty złożone przez Koleje Dolnośląskie oraz jeden przez Województwo Pomorskie.

W ramach projektu „Zakup 10 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych I”, dolnośląski przewoźnik ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 124 577 921 zł. Na realizację projektu „Zakup 10 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych I” spółka otrzyma 209 175 842 zł unijnego wsparcia.

Projektowi województwa pomorskiego „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej” przyznano 247 808 400 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie ponad 68%.

Obniżone dofinansowanie

CUPT przyznało dofinansowanie także 19 innym projektom, jednak w kwocie znacznie niższej niż wnioskowano. Z przedstawionych danych wynika, że beneficjenci otrzymali około 29,63% kwoty, o którą się ubiegali.

Na projekt „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego – 10 sztuk” woj. łódzkie otrzymało 69,98 mln zł.

Projektowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – „Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego” przyznano wsparcie w wysokości 63 794 224,02 zł.

Województwo Mazowieckie złożyło dwa wnioski. Jeden dotyczył zakupu 16 dwuczłonowych EZT-ów, a drugi zakupu 6 sztuk pojazdów elektryczno-akumulatorowych. Samorząd otrzyma wsparcie odpowiednio w wysokości 91 605 734,23 zł oraz 52 275 011,38 zł. Należy dodać, że umowa na dostawę krótkich pojazdów została już podpisana. Jednostki będą wyprodukowane przez Pesę Bydgoszcz. Jeśli chodzi o pojazdy akumulatorowe, to trwa trzecie postępowanie w tej sprawie.

Także mazowiecki przewoźnik starał się o unijne dofinansowanie. Koleje Mazowieckie złożyły 5 wniosków na sfinansowanie zakupu łącznie 60 EZT-ów. Przewoźnik ubiegał się o 1,76 mld zł, a ostateczna wartość przyznanego wsparcia to 522,75 mln zł.

Jak już wielokrotnie informowano, Polregio złożyło aż 10 wniosków. Spółka wnioskowała o wsparcie w wysokości 2,632 mld zł, a CUPT przyznał 780 mln zł. Przewoźnik w ramach KPO chciał zakupić 98 EZT-ów do następujących regionów:

  • 10 sztuk w województwie lubuskim,
  • 15 sztuk w województwie małopolskim – projekt 1,
  • 5 sztuk w województwie małopolskim – projekt 2,
  • 8 sztuk w województwie wielkopolskim,
  • 14 sztuk w województwie łódzkim,
  • 10 sztuk w województwie pomorskim,
  • 12 sztuk w województwie lubelskim,
  • 14 sztuk w województwie warmińsko-mazurskim,
  • 5 sztuk w województwie świętokrzyskim,
  • 5 sztuk w województwie dolnośląskim.

Przypomnijmy, że Polregio ma podpisane umowy ramowe na dostawę nowych EZT-ów z czterema producentami.

Wnioski bez dofinansowania

Po analizie wniosków, trzy projekty złożone przez województwa: zachodniopomorskie, opolskie oraz małopolskie, trafiły na listę rezerwową.

Wniosek SKM Warszawy dotyczący zakupu taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej został odrzucony jako niespełniający kryteriów naboru.

Podsumowanie

Na najwyższe wspieranie w wysokości 780 mln zł może liczyć Polregio. Ponad 522 mln zł przyznano Kolejom Mazowieckiem,  Koleje Dolnośląskie uzyskały dokładnie takie samo wsparcie o jakie wnioskowały czyli 333,7 mln zł.

WnioskodawcaWartość przyznanego wsparcia Całkowity koszt przedsięwzięcia Wysokość wnioskowanego wsparcia
 Polregio 780 065 398,71 zł3 879 044 850,00 zł2 632 300 456,80 zł
 Koleje Mazowieckie 522 750 113,79 zł2 583 110 700,00 zł1 764 000 000,00 zł
 Koleje Dolnośląskie 333 753 763,00 zł626 291 400,00 zł333 753 763,00 zł
 Woj. pomorskie 247 808 400,00 zł362 862 300,00 zł247 808 400,00 zł
 Woj. mazowieckie 143 880 745,61 zł710 984 280,00 zł485 520 000,00 zł
 Woj. łódzkie 69 980 059,88 zł345 783 750,00 zł236 145 000,00 zł
 Woj. wielkopolskie 63 794 224,02 zł315 426 320,05 zł215 271 136,62 zł
 Łącznie 2 162 032 705,00 zł10 475 760 400,05 zł7 041 069 253,98 zł