CSI Invest wykona prace przy VT627 Kolei Mazowieckich

CSI Invest wykona prace przy VT627 Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie zleciły spółce CSI Invest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 spalinowych autobusów szynowych serii VT627. Zamówienie zostało udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Za realizację prac CSI Invest otrzyma 4 241 600 zł brutto czyli dokładnie taką samą kwotę jaka mazowiecki przewoźnik zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia w ramach ogłoszonych przetargów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 czterech jednoczłonowych spalinowych autobusów szynowych serii VT627 (101, 102, 104,105) wraz z wykonaniem prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4, w tym uzupełnienie braków.

Przewoźnik oczekuje wykonania naprawy każdego pojazdu w termin nie dłuższym niż 55 dni kalendarzowych.

Przypomnijmy, że w ostatnim unieważnionym postępowaniu dotyczącym prac przy pojazdach VT627 jedyną ofertę w wysokości 5 955 168 zł brutto złożyło konsorcjum CSI Invest oraz Seluch Polska.