Co słychać na budowie wiaduktów w Bedoniu i Gałkowie?

Co słychać na budowie wiaduktów w Bedoniu i Gałkowie?

Trwają prace przy budowie wiaduktów kolejowych w Bedoniu i Gałkowie. Bardziej zaawansowane roboty widzimy w tej drugiej miejscowości, gdzie prace rozpoczęły się już w marcu.

Jak poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, na budowie tunelu drogowego pod torami w Gałkowie montowane są ścianki szczelne w terenie kolejowym, które zabezpieczą wykop podczas wybierania ziemi.

Budowa obiektu o całkowitej długości ok 304 m i szerokości 11 m pod 5 torami linii kolejowych nr 17 i 25 w Gałkowie ma zostać zakończona w II kwartale 2023 r.

Mniejszy poziom zaawansowania prac jest w Gminie Andrespol, gdzie wykonawca wybudował tymczasowe dojście do peronów, które podczas prac zapewni podróżnym bezpieczne i wygodne dojście do pociągów.

– W czerwcu rozpoczną się roboty, które będą wiązały się z zamknięciem przejazdu dla ruchu drogowego – dodaje Wilgusiak.

Jak dodaje nasz rozmówca, wpływ na kilkutygodniowe przesunięcie rozpoczęcia prac w Andrespolu miały wydłużone procedury w pozyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć w II kwartale 2023 roku (w Andrespolu).

Efektem inwestycji będzie wzrost bezpieczeństwa podróży koleją i sprawniejszy system komunikacji w aglomeracji łódzkiej oraz na linii nr 17 Koluszki – Łódź Fabryczna na trasie Łódź – Warszawa.

Obie inwestycje wpisują się w realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt poprawy bezpieczeństwa, którego celem jest zastępowanie przejazdów skrzyżowaniami bezkolizyjnymi.

W województwie łódzkim w ramach ogólnopolskiego projektu o wartości 312,5 mln zł „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” powstaną wiadukty kolejowe/tunele drogowe pod torami w Gałkowie i Andrespolu.

Przypomnijmy, ze pod koniec maja oddany do użytku został wiadukt drogowy nad torami w Skierniewicach.