Michał Litwin z ZNPK został członkiem zarządu ERFA

Michał Litwin z ZNPK został członkiem zarządu ERFA

Michał Litwin, Dyrektor Generalny ZNPK, został powołany do zarządu ERFA (European Rail Freight Association) na 2-letnią kadencję. Jako przedstawiciel ZNPK bierze udział w pracach ERFA od 2013 roku. Reprezentował EFRA m.in. podczas TEN-T Days w Ljubljanie w 2018 czy podczas prac grup roboczych Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA).

– Objęcie stanowiska członka zarządu EFRA to dla mnie duże wyróżnienie, a także znak, że konsekwentny wysiłek całego ZNPK-u jest doceniany nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Działania na poziomie europejskim i ta szczególna wymiana doświadczeń dają ZNPK nowe sposoby realizacji naszych celów, a także umacniają naszą pozycją na lokalnym gruncie – mówi Michał Litwin. – Obecność w zarządzie ERFA zamierzam wykorzystać do skierowania większej uwagi europejskich instytucji na problematykę stawek dostępu do torów i oraz do uwypuklenia zagadnień konkurencji międzygałęziowej, przede wszystkim względem transportu drogowego – dodaje Litwin

Litwin jest ekspertem w zakresie konkurencji międzygałęziowej, planowania infrastruktury, strategii rozwoju oraz ekonomiki transportu. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego ZNPK. Był uczestnikiem grup doradczych Komisji Europejskiej oraz przewodniczącym Grupy Doradczej Przewoźników Towarowych w ramach Kolejowego Korytarza Towarowego Bałtyk-Adriatyk (RFC5). Od ponad 10 lat konsekwentnie walczy o wyrównanie warunków konkurencji pomiędzy transportem kolejowym a drogowym m.in. poprzez obniżanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej (TAC – track access charges) oraz o budowę nowoczesnej i konkurencyjnej infrastruktury kolejowej.

ERFA (European Rail Freight Association) reprezentuje niezależne przedsiębiorstwa kolejowego transportu towarowego w Europie. Stowarzyszenie zostało założone w Brukseli w 2002 roku. Członkowie ERFA walczą na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności europejskiego rynku kolejowego poprzez promowanie atrakcyjnych, sprawiedliwych i przejrzystych warunków rynkowych dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych. Celem stowarzyszenia jest generowaniu wzrostu popytu na usługi kolejowe i przenoszeniu większej ilości towarów na przyjazną środowisku kolej.