Kierowcy w Skierniewicach korzystają już z nowego wiaduktu

Kierowcy w Skierniewicach korzystają już z nowego wiaduktu

23 maja 2022 r. został udostępniony nowy wiadukt drogowy w Skierniewicach nad torami linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Katowice. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 37 mln zł. Inwestycja powstała we współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Miasta Skierniewice.

Bezkolizyjne skrzyżowanie ukończone zostało blisko pół roku przed planowanym terminem. Wiadukt nad torami zwiększa bezpieczeństwo podróży koleją oraz umożliwia usprawnia system komunikacji drogowej.

– Wiadukt nad torami w Skierniewicach był jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców tego regionu. Bezkolizyjne skrzyżowanie stwarza nowe, bardziej komfortowe możliwości podróżowania, zwiększając tym samym bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna kolej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Sześcioprzęsłowy ok. 145 m wiadukt nad torami ma jezdnię, chodniki i ścieżkę rowerową. Powstał nowy układ drogowy, w tym dwa ronda w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Piłsudskiego w Skierniewicach, oraz jedno rondo pod wiaduktem łączące drogi lokalne i dojazdowe. Nowy układ komunikacyjny ma nowe oświetlenie, ekrany akustyczne, zatoki dla autobusów.

Wiadukt zastąpił przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Piłsudskiego.

Wartość inwestycji to 37,1 mln zł. Kwotę w 34,49 mln zł przeznaczyło miasto, połowa z tej kwoty pochodzi z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Infrastruktury. PLK dołożyły ok. 4,11 mln zł.