WKD wybrała wykonawcę napraw P4 pojazdów EN100

WKD wybrała wykonawcę napraw P4 pojazdów EN100

Warszawska Kolej Dojazdowa rozstrzygnęła przetarg na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik przeznaczył 27 232 200 zł brutto. O wyborze wykonawcy zdecydowały trzy kryteria: cena, skrócenie terminu wykonania naprawy P4 oraz wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum Serwis Pojazdów Szynowych oraz Serwis Pojazdów Szynowych ASO Piotr Mieczkowski. Wspólna oferta opiewała na kwotę 20 590 200 zł brutto.

Druga ofertę złożył producent pojazdów firma Newag, która za realizacje usługi oczekiwała 25 092 000 zł brutto.

Przypomnijmy, że Warszawska Kolej Dojazdowa zakupiła pojazdy pod koniec sierpnia 2014 r. Całkowity koszt inwestycji wynisł 124,7 mln zł, z tego ponad 57,8 mln zł pochodziło ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.