KM wybrały ofertę PKP Energetyki na dostawę i dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej

KM wybrały ofertę PKP Energetyki na dostawę i dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej

Koleje Mazowieckie znalazły dodatkowe środki i wybrały ofertę PKP Energetyki jako najkorzystniejszą w przetargu na dostawę i dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej.

Koleje Mazowieckie na sfinansowanie zamówienia podstawowego (dla okresu 2 lat) zamierzały przeznaczyć 424 741 357,29 zł brutto, a w przypadku skorzystania z opcji (dla okresu 3 lat) kwotę 643 932 082,09 zł brutto.

PKP Energetyka zaproponowała cenę 653 373 096,27 zł brutto w tym za zamówienie podstawowe 436 885 610,34 zł brutto a za zamówienie objęte opcją 216 487 485,93 zł brutto.

Mazowieckie przewoźnik musiał więc znaleźć dodatkowe 12 144 253,05 zł brutto aby można było rozstrzygnąć postępowanie.

Spółka ma również czas do 31 grudnia 2022 r. na decyzję czy skorzysta z prawa opcji i wydłuży czas umowy do trzech lat. W tym przypadku przewoźnikowi może się to opłacać ponieważ na ten cel przeznaczył 219 190 724,8 zł brutto czyli około 2,7 mln zł mniej niż początkowo planowano.

Na dzień ogłoszenia postępowania przewoźnik w 229 pojazdach kolejowych miał zamontowane 273 układy pomiarowo-rozliczeniowe (po dwa układy zamontowane są w pojazdach serii EN71, EN75, EN76, 45WE) posiadające dopuszczenie przez PKP Energetykę do stosowania w taryfie Bt21x.

Warto wspomnieć, że tylko 21 z 229 pojazdów nie posiada możliwości rekuperacji energii eklektycznej. Są to składy serii EN71 – 6 sztuk oraz EN57 – 15 sztuk.

Przypomnijmy, że podczas kolejowych Targów TRAKO, Koleje Mazowieckie i podpisały z PKP Energetyka list intencyjne, na mocy którego przewoźnik zadeklarował dołączenie do Programu Zielona Kolej.