Burzliwe rozmowy o podwyżkach w PKP Cargo

Burzliwe rozmowy o podwyżkach w PKP Cargo

W środę, 23 listopada 2022 r. odbyło się zawieszone od 24 maja spotkanie mediacyjne w ramach prowadzonego sporu zbiorowego, na którym przedstawiono stanowiska zarządu PKP Cargo oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Przedstawiciele Zarządu PKP Cargo, Zenon Kozendra oraz Jacek Rutkowski przedstawili ostateczne stanowisko spółki w kwestii rozstrzygnięcia Sporu Zbiorowego polegające na zwiększeniu wypłaty z okazji Święta Kolejarza w wysokości dodatkowych 600 złotych i podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2023 roku w wysokości 400 złotych.

Obecne na spotkaniu związki zawodowe zdecydowanie odrzuciły propozycję zarządu, jako nieadekwatną do przedmiotu sporu. Oczekiwanie związków zawodowych sprowadzało się do zadośćuczynienia za brak wypłaty od 1 kwietnia 2022 roku pozostałej części podwyżek wynagrodzeń wynikającej z żądania sporu zbiorowego.

–  Przedstawiliśmy żądanie jednorazowej wypłaty w wysokości nie niższej niż 3000 zł, lub podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł od 1 listopada 2022 r. w wynagrodzeniu zasadniczym . Związki Zawodowe wykazały również możliwość porozumienia w kwestii wynagrodzeń w 2023 roku, jednakże zarówno kwota jaki i termin był nie do przyjęcia – czytamy we wspólnym oświadczeniu związków zawodowych.

NSZZ Solidarność oraz Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy przedstawiły stanowiska zbliżone do propozycji zarządu PKP Cargo, tym samym rozbijając jedność związkową oraz pozbawiając pracowników dalszego wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku.

Co ważne, wniosek związków zawodowych o spisanie protokołu ze wskazaniem stanowisk poszczególnych związków i zarządu spółki został odrzucony przez mediatora.

– Pomimo ewidentnej rozbieżności stanowisk mediator odmówił spisania protokołu rozbieżności i bez zgody niżej podpisanych związków zawodowych wyznaczył kolejne spotkanie mediacyjne dopiero w styczniu 2023 roku. Uznajemy działania mediatora jako ewidentne działanie na czas, nie uwzględniające oczekiwań pracowników wyrażonych w przeprowadzonym referendum strajkowym. Wobec zaistniałej sytuacji związki zawodowe podejmą wspólne działania statutowe mające na celu umożliwienie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki – czytamy dalej.

Apel do pracowników PKP Cargo

Związki zawodowe w związku z brakiem porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń w PKP Cargo w ramach sporu zbiorowego zwróciły się z apelem do pracowników, aby od dnia 28 listopada 2022 r. wykonywali pracę wyłącznie zgodnie z ustalonym indywidualnym harmonogramem pracy i nie wyrażali zgodny na dokonywanie zmian.

Wyniki finansowe

W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. przychody Grupy PKP Cargo z tytułu umów z klientami wyniosły 3,8 mld zł,  EBITDA sięgnęła kwoty 648,5 mln zł. Zgodnie z szacunkami odnotowano stratę netto w wysokości 4,7 mln zł.

Transport węgla na zlecenie rządu

Przypomnijmy, że spółka realizuje zadania nałożone przez premiera Mateusza Morawieckiego związane z transportem węgla z portów do składów na terenie całej Polski. O szczegółach tej operacji pod koniec września w audycji  „W otwarte karty” opowiadał prezes PKP Cargo Dariusz Seliga.