W okresie III kwartałów 2021 r. przewieziono koleją 179,7 mln ton towarów

W okresie III kwartałów 2021 r. przewieziono koleją 179,7 mln ton towarów

We wrześniu przewieziono koleją 21 mln ton. W porównaniu do września 2020 r. jest to wzrost o 1,38 mln ton (7%). Praca przewozowa wyniosła 4,9 mld tonokilometrów – w porównaniu do września 2020 r. wzrosła o 252,3 mln tonokilometrów (5,4%). Praca eksploatacyjna zwiększyła się o 0,14 mln pociągokilometrów (2%) i przekroczyła 7 mln.

W porównaniu z sierpniem wyniki przewozów towarowych we wrześniu kształtowały się następująco: przewieziono o 0,14 mln towarów mniej (0,7%), a praca przewozowa wzrosła o 40,6 mln tonokilometrów (0,8%). Praca eksploatacyjna była niższa o 0,11 mln pociągokilometrów (1,6 %). O 4 km zwiększyła się średnia odległość przewozu jednej tony.

– Rynek przewozów kolejowych ma potencjał do rozwoju. Pod względem masy przewiezionych towarów wyniki wrześniowe plasują się na trzecim miejscu w tym roku. Dobrą informacją dla rynku jest to, że wynik z trzech kwartałów 2021 r. jest lepszy niż osiągnięty w tym samym okresie w latach 2020 i 2019. Na przestrzeni tego roku widoczne jest, że transport kolejowy wykorzystywany jest w szerszym stopniu na potrzeby przemysłu, budownictwa czy przewozu dóbr konsumpcyjnych – powiedział dr inż. Ignacy Góra.

Po trzech kwartałach 2021 r. masa przewiezionych towarów wyniosła 179,7 mln ton i była większa o 17,7  mln ton (10,9%) niż w tym samym okresie 2020 r.  Praca przewozowa wzrosła o 3,2 mld tonokilometrów do 41,1 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna z 56,2 mln pociągokilometrów zwiększyła się o 4,6 mln do 60,8 mln pociągokilometrów.

Średnia odległość przewozu jednej tony zmniejszyła się o 4 km i wyniosła 234 km.

Największy udział wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń – wrzesień 2021 przypadł PKP Cargo – 36,72%, następnie DB Cargo Polska – 17,08%, Lotos Kolej – 5,27%, PKP LHS – 3,85% oraz PUK Kolprem – 3,48%. Jeśli weźmiemy pod uwagę udział przewoźników wg pracy przewozowej sytuacja jest podobna. Na pierwszym miejscu PKP Cargo – 41,07%, Lotos Kolej – 10,00%, DB Cargo Polska – 5,22%, PKP LHS – 5,04% oraz Orlen Kol-Trans – 4,33%.