Wspólne inwestycje PLK i samorządu w Nakle nad Notecią

Wspólne inwestycje PLK i samorządu w Nakle nad Notecią

PKP Polskie Linie Kolejowe  podpisały z Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. Planowana jest budowa bezkolizyjnego skrzyżowania oraz przejścia podziemnego, które zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe w Nakle nad Notecią. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zamierzają zastąpić przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza bezkolizyjnym skrzyżowaniem dwupoziomowym, a przejazd w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej przejściem podziemnym dla pieszych i rowerzystów. Planowane rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo na styku dróg z torami linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła Główna oraz usprawni komunikację w tej części miasta. Dzięki inwestycji samochody przejadą na drugą stronę torów bez konieczności oczekiwania na otwarte rogatki.

Wspólne inicjatywy PLK SA i samorządów prowadzą do dobrych rezultatów. Tak jest w wielu regionach kraju, tak jest także w Nakle nad Notecią. Mieszkańcy każdego miejsca naszego kraju zasługują na to, aby mieć dostęp do dobrze utrzymanej, bezpiecznej infrastruktury drogowej i kolejowej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie podnoszą poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami. Podpisanie listu intencyjnego z władzami Nakła nad Notecią to istotny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia dogodnej, codziennej komunikacji dla mieszkańców miasta. Zarówno dla tych, którzy przemieszczają się pieszo, jak i dla kierowców – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podpisany przez PLK SA oraz Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią list intencyjny potwierdza zamiar współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania i przejścia podziemnego. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe” (perspektywa finansowa 2021-2027), pod warunkiem zgłoszenia inicjatywny przez samorząd i zakwalifikowania zadania do projektu. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji oraz prawa i obowiązki stron określi odrębne porozumienie, które zostanie zawarte między PLK SA a samorządem w przypadku zakwalifikowania inwestycji do realizacji.

Zgodnie z zapisami listu, inwestycja byłaby finansowana przez obie strony: w części kolejowej przez PLK SA, a w części drogowej przez Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Samorząd przygotuje uzgodnioną z PLK SA koncepcję programowo-przestrzenną, która m.in. określi optymalny wariant planowanych prac – budowy wiaduktu kolejowego lub drogowego w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza – oraz szacowane koszty i rozwiązania techniczne.