Wyrok w sprawie bezumownego korzystania przez przewoźnika ze stacji

Wyrok w sprawie bezumownego korzystania przez przewoźnika ze stacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę przewoźnika na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie bezumownego korzystania ze stacji pasażerskich PKP. Jest to pierwsze…

Zachodniopomorskie kupuje hybrydy

Zachodniopomorskie kupuje hybrydy

Pomorze Zachodnie stawia na pojazdy dwunapędowe. Ogłoszono przetarg na zakup dwóch pociągów. Docelowo może być ich nawet dwanaście.

Wysoki poziom przychodów i poprawa wyników Grupy ZUE w 2019 r.

Wysoki poziom przychodów i poprawa wyników Grupy ZUE w 2019 r.

Grupa ZUE zanotowała w 2019 roku najwyższe w swojej historii przychody ze sprzedaży sięgające blisko 1 miliarda złotych – wyższe o 20% od wygenerowanych rok…

DB Cargo Polska realizuje przewozy jak zwykle

DB Cargo Polska realizuje przewozy jak zwykle

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ograniczono lub czasowo ograniczono ruchu granicznego na określonych przejściach. Niemniej jednak restrykcje te nie dotyczą przewozów towarowych…

Koleje Małopolskie ograniczają kursowanie pociągów

Koleje Małopolskie ograniczają kursowanie pociągów

Koleje Mazowieckie wspólnie z organizatorem przewozów – Województwem Małopolskim, podjęły decyzję o czasowym ograniczeniu oferty przewozowej  w terminie 18-29 marca 2020 r.

PKP Energetyka zapewnia o ciągłości dostarczania energii elektrycznej

PKP Energetyka zapewnia o ciągłości dostarczania energii elektrycznej

PKP Energetyka, jako  operator sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej dla branży kolejowej, którego zadaniem jest zapewnienie zasilania sektora kolejowego oraz pozostałych klientów, w tym konsumentów, w…

PLK zwiększyły bezpieczeństwo na 120 przejazdach Warmii i Mazur

PLK zwiększyły bezpieczeństwo na 120 przejazdach Warmii i Mazur

120 warmińsko-mazurskich przejazdów kolejowo-drogowych jest jeszcze lepiej przygotowanych dla kierowców. Będzie poprawa jeszcze 39. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Zapewniają to nowe urządzenia…