DB Cargo Polska realizuje przewozy jak zwykle

DB Cargo Polska realizuje przewozy jak zwykle

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ograniczono lub czasowo ograniczono ruchu granicznego na określonych przejściach. Niemniej jednak restrykcje te nie dotyczą przewozów towarowych i granice pozostają otwarte dla przepływu towarów. Transporty towarowe DB Cargo Polska są realizowane jak dotychczas, bez żadnych ograniczeń.

Zarząd DB Cargo Polska powołał specjalny zespół, który kontroluje sytuację w kraju i podejmuje wszelkie działania prewencyjne, aby zapewnić nam wszystkim szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Nasi pracownicy otrzymują szczegółowe instrukcje i są zobowiązywani do stosowania wzmożonych środków ostrożności, ograniczają kontakty osobiste, rezygnują z podróży służbowych, czy przebywania w miejscach szczególnie narażonych.

– Naszym priorytetem – co wielokrotnie podkreślaliśmy – jest bezpieczeństwo nie tylko naszych pracowników, ale także dbałość o ciągłość i bezpieczeństwo realizacji usług przewozowych. Organizujemy naszą pracę w sposób pozwalający nie tylko na zachowanie bezpieczeństwa, ale także na realizację powierzonych zadań zgodnie z ustaleniami, terminowo, rzetelnie oraz z zachowaniem najwyższej jakości. – czytamy na stronie przewoźnika.

Pracownicy spółki cały czas pozostają do dyspozycji pod dotychczasowymi numerami telefonów i e-mailami.